Raadsenquête wellicht nodig om vertrouwen terug te winnen

ERMELO – Aanstaande woensdag besluit de gemeenteraad hoe diepgaand de langlopende dossiers worden onderzocht. Wat is er nodig om het vertrouwen van de burgers terug te winnen?

Om de politieke en bestuurlijke verhoudingen in deze gemeente weer te normaliseren, moeten de partijen zich verzoenen met het verleden en met elkaar. Dat was de conclusie van professor Paul Frissen (NSOB) die vorig jaar een analyse maakte over de verstoorde relaties. De raadscommissie kiest nu, vier maanden later, voor afbakening van het aantal te onderzoeken dossiers vanwege de kwaliteit, de capaciteit en de tijdigheid. En of er een raadsenquête komt, zal nog moeten blijken.

Onrust stijgt

De onrust onder betrokken burgers stijgt. Men is bang dat er van de raadsbreed gesteunde motie in november niets overblijft. ,,De raadscommissie heeft er werkelijk een potje van gemaakt,” zegt een van de bezorgde burgers wiens naam bij de redactie bekend is. Volgens hem is er geen sprake van een onafhankelijk onderzoek en moet men het doen met een ontoereikend budget. ,,Voor de bedriegertjes op het Raadhuisplein heeft men veel geld over, dit in tegenstelling tot de bedriegertjes ín het gemeentehuis. Hoezo herstel van vertrouwen?” Burgers ervaren telkens problemen als men met recht kritische kanttekeningen plaatst bij bepaalde besluiten, beleid of de behandeling hiervan. Bijzonder is wellicht ook dat dit vaak uitmondt in rechtszaken. ,,Dit kost de gemeenschap heel veel geld. Tel de advies- en advocaatkosten, maar ook de tijd en druk die het ambtenaren kost bij elkaar op. Wat kunnen we daar dus op besparen?"

Verklaring onder ede

Frissen adviseerde een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de hoofdpijndossiers die spanningen veroorzaken tussen inwoners en het gemeentebestuur. ‘Dat onderzoek moet de vraag beantwoorden of het gemeentebestuur in deze dossiers in de afgelopen jaren zorgvuldig heeft gehandeld.’ Maar hoever zo'n onderzoek moet gaan of hoeveel dossiers er onderzocht moeten worden, liet Frissen in het midden. De raad diende echter een motie in en pleitte voor een raadsenquete. ,,Maar dat is zo goed als van tafel vanwege budget en tijd. Geen verklaring onder ede. En er staat niets beschreven over hetgeen er met de resultaten van de mallotige burgerpeiling wordt gedaan,” aldus een bezorgde burger. De groep bezorgde burgers vertegenwoordigt inmiddels ruim vijfduizend inwoners. ,,De raadscommissie verwacht in staat te zijn in de hoofdpijndossiers eventuele patronen te herkennen. Wij dachten dat voor die expertise nu juist een extern onderzoeksbureau zou worden ingeschakeld. Maar Ermelo vindt het blijkbaar normaal dat de slager zijn eigen vlees keurt.” Hij stelt dat een gemeenteraad, inclusief zijn voorzitter, die alle feiten boven tafel wenst, daadkracht moet tonen om geloofwaardig te zijn en om bestuurskracht terug te krijgen. ,,Met het voorliggend raadsvoorstel is een al tijden bestaand patroon zichtbaar en wordt er helaas geen enkele verbeterslag gemaakt. De stap naar verzoening en zelfreflectie moet nog altijd gemaakt worden.” Het is belangrijk er nu schoon schip gemaakt wordt zodat volgend jaar een nieuw gekozen bestuur en gemeenteraadraad met een schone lei, nieuw vertrouwen kan beginnen.