Nieuwbouwplannen kunnen nu verwezenlijkt worden

ERMELO - Na maanden van overleg is er maandag een erfpachtovereenkomst getekend tussen de gemeente Ermelo en de Scouting Alexandergroep. Jan Vonk en Marlies Prüst zetten hun handtekening namens de Scouting Alexandergroep en locoburgemeester Wouter Vogelsang tekende namens de gemeente de overeenkomst voor het perceel aan de Watervalweg 175 te Ermelo.

De Scouting Alexandergroep heeft al jaren de wens om op deze locatie een nieuw, multifunctioneel scoutinggebouw neer te zetten. De organisatie maakt al sinds 1976 gebruik van de locatie aan de Watervalweg. Met het verkrijgen van een erfpachtovereenkomst is de financiering van nieuwbouw mogelijk. Om eventuele aanpassingen aan de naastgelegen wegenstructuur gemakkelijker mogelijk te maken, is ervoor gekozen om voor een kleine strook van het terrein een huurovereenkomst af te sluiten.  

Subsidie

De  scoutinggroep is vijftig jaar geleden opgericht. ,,De eerste opkomsten waren in het kerkzaaltje aan de Smidsweg,” vertelde Prüst in een eerder interview. ,,Ons clubgebouw kwam van een kazerneterrein. Daar is langzaam op uitgebouwd.” Iedere vijf jaar kreeg de scoutinggroep een brief van de gemeente Ermelo, eerst met een huurovereenkomst van 1 gulden per dag. Later hoefde de vrijwilligersorganisatie hier niet voor te betalen. ,,Wel is er binnen de gemeente een subsidiepotje voor groot onderhoud.” Het bestuur zou dit graag in willen zetten voor nieuwbouw. Prüst: ,,Maar daar is een erfpachtovereenkomst voor nodig.” Dit in verband met het recht van opstal. Hierdoor, en door corona, zijn alle plannen vertraagd. Ook is het in deze tijd lastig de financiering rond te krijgen. ,,Maar we gaan er wel voor," aldus Prüst.

Juridisch

De Alexandergroep weet door accommodatieverhuur de financiën rond te breien. ,,Je moet dan denken aan gebruik van onze locatie door scholen, maar ook andere Scoutinggroepen komen graag. Scoutinggroepen uit de Randstad vertoeven hier graag. We hebben bos en hei om de hoek,” aldus de bestuursleden van De Alexandergroep. Het clubhuis staat op een terrein van zo’n 9100 vierkante meter, grond van de gemeente. Vonk: ,,Het is goed dat het nu juridisch goed geregeld wordt. Dan kunnen we ook kijken welke financiële middelen we aan kunnen boren voor de nieuwbouw.” Met deze overeenkomst is ook de vestiging van de kinderopvang op het terrein, planologisch geregeld. Het gebruik van het terrein is voor zowel de scouting als voor de kinderopvang voor de komende 25 jaar vastgelegd.