Tweede Kamerleden stellen Kamervragen

ERMELO – Er was waarschijnlijk geen onafhankelijk toezicht tijdens de montage van de Slokker-prefabwoningen op de Driesprong in Ermelo. Althans, die conclusie trekt Tweede Kamerlid Eppo Bruins na het lezen van de antwoorden die demissionair minister Kasja Ollongren gaf op de Kamervragen van de SP in 2019. Toen al waren de problemen rond Slokker prefab-woningen aan de orde. 

Ollongren stelde bij beantwoording dat het aan de bouwer was om de woningen daadwerkelijk te bouwen in overeenstemming met het Bouwbesluit en de vergunning. Alleen de gemeente hoefde hierop toezicht te houden. Wel treedt er volgend jaar een nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het belangrijkste doel van deze wet is dat er minder fouten worden gemaakt en de kwaliteit van bouwwerken beter wordt. Maar dat is voor de prefab-woningen van woningcorporatie UWOON te laat. Zondag moesten medewerkers van Salverda Bouw bewoners te hulp schieten toen er opnieuw grote scheuren/ breuken in de gevel van de woonkamer kwamen. De schrik zit er bij de huurders goed in. Daarom stellen Tweede Kamerleden Eppo Bruins en Carla Dik-Faber (beiden ChristenUnie) vandaag vragen aan de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kennis op Bouw- en Woningtoezicht

Bruins, die vorige week een bezoek bracht aan de Driesprong, vraagt zich overigens ook af of gemeenten voldoende kennis in huis hebben om op verantwoorde wijze aan hun taak te voldoen. ,,En is er ook voldoende menskracht op Bouw- en Woningtoezicht?” UWOON heeft in totaal 24 sociale huurwoningen gebouwd. Alle woningen zijn gasloos opgeleverd. Onder andere door geïntegreerde zonnepanelen op het dak en toepassing van warmtepompen. Het zouden ‘nul-op-de-meter’ woningen moeten zijn. Dat betekent dat de woningen net zoveel energie gaan opwekken, als nodig is voor het huis en het huishouden. Dat gaat bij een aantal woningen niet op. Sommige bewoners betalen 300 euro per maand aan energie. Maar de veiligheid van de woningen weegt veel zwaarder. In de Kamervragen stellen Bruins en Dik-Faber de rechten van bewoners en de plichten van de overheid aan de orde. ,,Is de minister van mening dat bewoners voldoende beschermd zijn?” zegt Bruins. Hij wil weten welke wet- en regelgeving zou moeten worden aangepast. De demissionair minister heeft drie weken de tijd om haar antwoorden te formuleren.