Wespendief kan plannen Nuldernauw nog verstoren

ERMELO - Het college van de gemeente Ermelo heeft besloten voorlopig geen initiatieven voor grootschalige opwek in behandeling te nemen. Een time-out is volgens wethouder Leo van der Velden op zijn plaats. ,,We hebben het zonneveld op de Aalbertshoeve, de plannen voor de Schaapsdijk en het project Nuldernauw. Hiermee gaan we een nieuwe fase in,” aldus de wethouder.

Op dit moment wordt voor de regio Noord-Veluwe de laatste hand gelegd aan het opstellen van de RES 1.0 Noord-Veluwe. Hierin zijn zoekgebieden opgenomen voor de gehele Noord-Veluwe voor de realisatie van grootschalige opwek door middel van zonne- of windenergie. Daar waar het voor Ermelo gaat om windenergie zijn er lopende initiatieven die reeds binnen de gemeente zijn opgepakt in verband met ingediende principeverzoeken.

Klimaatdoelstelling 

Ermelo heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Hiervoor is een windmolenpark essentieel. ,,We zijn er ook nog niet,” legt Van der Velden uit. Daarbij kan bijvoorbeeld de wespendief nog roet in het eten gooien. Er wordt gekeken langs de A28 als zoekgebied voor vijf tot zeven ruim honderd meter hoge windmolens ter hoogte van de strand Horst en Nulde. Natuurbeschermers hebben daar hun vraagtekens bij. De wespendief, een zeldzame vogelsoort met een spanwijdte tot anderhalve meter, loopt met de komst van dergelijke windturbines groot gevaar. Deze roofvogel heeft een beschermde status en vertoeft graag in het gebied van de randmeren. Het plan moet dus nog op haalbaarheid getoetst worden.

Zon op dak 

,,Zon op het dak is dan ook hoogfavoriet,” zegt de wethouder optimistisch. Hiervoor geld dan ook geen time-out. ,,Maar verder is de raad nu aan zet.” Overigens is er met betrekking tot windenergie wel de mogelijkheid tot het plaatsen van kleinere turbines. Zo hoeven facilitaire voorzieningen niet te wachten op besluitvorming over grootschalige opwek. ,,Je moet hierbij denken aan een agrarisch bedrijf die zo’n turbine plaatst voor eigen gebruik. Het gaat dan om de opwek van de eigen stroombehoefte.”