Duurzamer, compacter en multifunctioneler

ERMELO - Vanmorgen is er een begin gemaakt met de verbouwing van De Dialoog. Dit gebeurde door de sloop van een muur aan de achterzijde van de theaterzaal. Wethouder Hans de Haan mocht voor deze gelegenheid de kraan bedienen.

De nieuwe Dialoog wordt duurzamer, compacter en multifunctioneler. Na de renovatie van het gemeentehuis is nu De Dialoog aan de beurt. Wanneer het gebouw klaar is zullen de belendende panden, waar Pinel en Plaza zijn gehuisvest, worden gesloopt. Over een invulling wordt nog nagedacht, maar woningbouw geniet de voorkeur. ,,Het was een lange weg, maar nu gaan we eindelijk van start,” zei wethouder Hans de Haan enthousiast. In het verleden zijn er allerlei plannen op tafel gekomen om er een Huis van Bestuur en Cultuur in te brengen. ,,Maar dat is inmiddels al achterhaald. We maken er een gebouw van met veel multifunctionele ruimtes waardoor verschillende partijen er gebruik van kunnen maken en we het efficiënter kunnen inzetten.” De Haan beschrijft dat er in het verleden een aantal zalen specifiek voor iets bedoeld was waardoor er slechts minimaal gebruik van werd gemaakt. Hierbij moet men denken aan de raadszaal, maar ook de trouwzaal en de theaterzaal.

Dubbelfunctie 

Men wil meer inzetten op dubbelgebruik. ,,Er komt bijvoorbeeld een computerruimte die gebruikt zal worden door de Stichting Welzijn Ermelo, maar ook de Bibliotheek Noordwest-Veluwe kan dit gebruiken.” De Haan wil dat de investeringen zinvol zijn, lonend voor zowel de gemeente als de burger.” Voor Jongerencentrum Plaza is (nog) geen specifieke ruimte. ,,Jongeren kunnen straks natuurlijk gebruik maken van De Dialoog. Maar een honk gaat daar niet komen.” Mocht die behoefte er straks bestaan, dan moet men op zoek gaan naar een ruimte elders.

Vergadercentrum

Als voorbereiding op de verbouwing werd afgelopen week de entree van het gemeentehuis al drie meter verplaatst. Een deel van De Dialoog en de theaterzaal blijven staan. Hier komt een nieuwe verdieping op. De oude raadszaal wordt gesloopt. De nieuwe raadszaal komt op de nieuwe verdieping en wordt voor veel functies gebruikt. De raadszaal wordt onderdeel van het nieuwe vergadercentrum van de gemeente en wordt dan ook gebruikt als trouwzaal.