Eerste stap in het kader van 'Right to Challenge' 

ERMELO – Wijkvereniging Ermelo-West wil de openbare ruimte in de wijk mooier maken. Samen met bewoners gaat men de strijd aan tegen zwerfafval. Dit is een pilot, een eerste stap in het kader van ‘Right to Challenge’ om de openbare ruimte in de wijk schoner te maken en te groeien naar een wijk waar bewoners zich sterk met elkaar verbonden voelen.

Ermelo-West heeft op initiatief van Wijkvereniging Ermelo-West, De Parasol, de Westerkerk, Welzijn Ermelo en de gemeente eind vorig jaar de eerste Dorpendeal van Gelderland binnengehaald. Met deze Dorpendeal maakt de provincie geld beschikbaar om het sociale leven in de wijk nieuwe energie te geven. De betrokkenheid van de inwoners en de wijkvereniging, en de wil die er leeft, zijn belangrijke voorwaarden voor Right to Challenge.

Right to Challenge

Right to Challenge is een initiatief dat vorig jaar door de gemeente Ermelo is gestart om dorpsbewoners ruimte te bieden om beleid beter of slimmer uit te voeren. Dit kan bestaand beleid zijn, maar ook nieuwe ontwikkelingen en ideeën waarvoor al geld is gereserveerd. Dit gereserveerde geld nemen inwoners over als zij hun plannen gaan uitvoeren. Het budget wat voor de wijk Ermelo-West ingezet wordt voor de taak ‘Zwerfafval inzamelen’ door de gemeente zal in beeld worden gebracht en overgedragen worden aan de initiatiefnemer van de pilot. Als er na het uitvoeren van de plannen geld overblijft kan het resterende budget op een andere manier ingezet worden in de wijk. Na een half jaar zal er geëvalueerd worden. Als de pilot succesvol is, heeft de wijkvereniging plannen voor meer initiatieven in 2022.