Omwonenden niet betrokken bij bouwplannen

ERMELO/ HARDERWIJK – Aanstaande donderdag zal de Harderwijkse politiek zich buigen over de woningbouw in de Groene Zoom. Buurtbewoners in Ermelo (Horloseweg) zijn niet betrokken bij de plannen en protesteren met spandoeken en pamfletten.

"Wij zijn niet betrokken bij alle plannen omtrent de woningbouw naast Horloseweg 60”, vertelt Hanny Scholten. "De meeste buren in dit grensgebied wonen in Ermelo en zijn helemaal niet geinformeerd”. Het bestemmingsplan "Drielanden - Groene Zoom" voorziet de ontwikkeling van nieuwe woningen. Voor het perceel aan de Horloseweg, naast nummer 60 zijn de plannen concreet. Op dit perceel wil men twintig micro-woningen ofwel "Small Smart Houses" bouwen. In het bestemmingsplan ging men echter uit van drie woningen in plaats van twintig.

CPO

Daarnaast liggen er plannen voor een CPO project van 15 woningen aan de Tuindersbrink en de Kleine Akkers. Ook komen er ter hoogte van Horloseweg 38 naast de bestaande boerderijwoning nog zes vrijstaande woningen. De Ermelosebrink wordt de toegangsweg tot deze woningen. Op de locatie van de Fokko Kortlanglaan 119-127 komt een brinkdorpje met zeven vrijstaande woningen.

Dassen

Bewoners van de Horloseweg maken zich zorgen. Nu er plannen liggen voor nog meer woningen in het leefgebied van de dassen, zal ook de verkeersdrukte toenemen. Dat brengt risico's met zich mee voor de beschermde diersoort. Scholten: "Door de bouw van Drielanden/ Harderweide zien we de dassen steeds meer naar de Horloseweg trekken. De das heeft hier zijn fourageergebied en zelfs een burcht.” In de structuurvisie Ermelo 2015 was het plangebied genoemd als een bufferzone die de ontwikkeling van een duurzame 'groene' buffer tussen het Harderwijkse te verstedelijken gebied Drielanden en de bestaande en te ontwikkelen stedelijke functies aan de Ermelose zijde. Scholten: "In deze tijd waarin de natuur zo onder druk staat, moeten we er juist zuinig op zijn". De Ermelose bewoners hopen met een handtekeningenactie de komst van de twintig Small Smart Houses te voorkomen.