Feest voor en door Ermelose inwoners

ERMELO - De gemeente Ermelo is volgend jaar vijftig jaar zelfstandig. Dat moet gevierd worden. Gedurende dit jubileumjaar worden door en voor Ermelose inwoners initiatieven, activiteiten en evenementen georganiseerd die in het teken staan van 50 jaar Ermelo. Dit kunnen ook bestaande evenementen zijn die in een jubileum-jasje worden gegoten. De gemeente Ermelo kan hierin een faciliterende rol spelen door instrumenten in te zetten om deze initiatieven en activiteiten te ondersteunen.

De viering van het 50-jarig jubileum is een feest voor en door Ermelose inwoners. De gemeente wil de Ermelose samenleving proactief vragen mee te denken en mee te doen door initiatieven, activiteiten t.b.v. het 50-jubileum te organiseren en deze aan te dragen bij de gemeente Ermelo. Om dit gecoördineerd op te pakken wordt een comité Ermelo50 opgericht. Het comité Ermelo50 zorgt ervoor dat alle activiteiten die bij het 50 jarige jubileumjaar horen elkaar niet overlappen en extra aandacht krijgen.

Historie

Op 31 december 1971 bestond de gemeente Ermelo uit vijf plaatsen en negen buurtschappen, een oppervlakte van ruim 21.000 hectare en 39.805 inwoners. Het gemeentehuis stond in Nunspeet. In 1972 zijn Ermelo en Nunspeet opgesplitst in twee afzonderlijke gemeenten. De nieuwe gemeente Ermelo bestaat sindsdien uit het centraal gelegen dorp Ermelo met daaromheen de negen kleinere kernen De Beek, Drie, Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, Telgt en Tonsel. Hiervoor is jarenlang gestreden. Op 1 januari 2022 bestaat de huidige zelfstandige gemeente Ermelo 50 jaar. Dit gouden jubileum wil het gemeentebestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen vieren we ons 50 jarig bestaan tijdens een feestelijk jubileumjaar.

Verbinden 

De viering van het 50-jarig jubileum is voor Ermelo dan een mooi moment om de sociale samenhang te versterken, te verbinden en het eenheidsgevoel te bevorderen. We mogen met recht trots zijn op ons mooie dorp en haar inwoners. Het 50 jarig bestaan van Ermelo als zelfstandige gemeente mag dan ook zeker gevierd worden. Zeker na deze corona periode breekt er weer een tijd aan voor verbinding en samenkomen. Gemeente Ermelo heeft voor het jubileum de doelstelling om zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, bedrijven, verenigingen te betrekken bij het 50-jarige jubileum.