'Het is moeilijk om iedereen te kunnen bedienen'

ERMELO - Het nieuwe evenementenbeleid, waar jaren aan gewerkt is, moet organisatoren in Ermelo duidelijkheid bieden. Er is lang over gesproken. Er was veel aandacht voor het groene gras rond de muziektent, de sterkte van evenementenbier en oordopjes voor gehoorschade. De beleidskaders, door de raad akkoord bevonden, brengen de decibellen terug naar 70 db. Daar zijn veel organisatoren het niet mee eens. Ondernemer IJme Woensdregt organiseert daarom Ermeluid op donderdagavond 1 juli op ’t Weitje. ‘Be there als je De Dijk hier nog eens wilt zien, of wilt dansen op muziek van een deejay!’

Volgens de gemeente wordt, met het vaststellen van de beleidskaders, geluidsoverlast beperkt. ,,Tegelijkertijd begrijpen we dat het moeilijk is om iedereen te kunnen bedienen,” stelde burgemeester Dorine Burmanje in een interview. Organisatoren krijgen de (creatieve) vrijheid om mooie evenementen te organiseren, die aansluiten bij de behoeften van de samenleving. Tegelijkertijd vindt men het belangrijk rekening te houden met elkaar, ook wanneer de belangen uiteenlopen. Wat een bezoeker als prettig geluidsniveau ervaart kan een omwonende als overlast ervaren. Die balans vinden is lastig. En ook al noemt de burgemeester het een dynamisch document, veel organisatoren hebben al laten weten hier niet mee uit de voeten te kunnen. Vooral omdat het geluid wat een band of deejay nog mag produceren gelijk is aan het geluid van een stofzuiger. 

'Duldbare normen' 

Afgelopen jaren genoten veel mensen van de feesten in Ermelo. Tegelijkertijd kwamen er ook een aantal klachten. Er kwam een uitgebreid onderzoek van de Geluidmeesters en zij schreven een rapport. Hiermee ging de gemeente Ermelo aan de slag. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen hanteert de gemeente nu ‘duldbare normen’ op het gebied van geluid, rustperiodes en eindtijden. Zo staat het omschreven in het beleidsstuk. Wordt tijdens het evenement alsnog overlast ervaren, dan moet het indienen van een klacht laagdrempelig zijn. Drie jaar geleden hield Ermelo van Nu een korte enquête. Hieruit kwam naar voren dat mensen vooral enthousiast waren over de diverse Ermelose evenementen. Slechts enkele bewoners zagen het aantal muziekevenementen liefst verminderd. Met COVID-19 verdwenen alle evenementen en met de nieuwe regels is het organiseren van een muziekfeest complex, zo niet onmogelijk geworden.

Oerol op de Veluwe

Toch geeft Burmanje aan dat de gemeente graag evenementen wil. Hierbij is vooral ingezet op cultuur en sport. ,,Maak een Oerol op de Veluwe als je je echt wil profileren!” aldus de burgemeester. Volgens haar is er zeker ruimte voor nieuwe initiatieven. ,,Maar hoe en wat dan?” vraagt IJme Woensdregt zich af. ,,Ik stel voor om met zoveel mogelijk lui donderdagavond om 19.00 uur op ’t Weitje samen te komen om de gemeente te laten horen hoeveel geluid zo'n grote groep al maakt, zelfs zonder versterking.”