Tekort aan medewerkers zorgt voor tijdelijke stop projecten

ERMELO – Veel gemeenten hebben moeite met het vinden van geschikte kandidaten om vacatures in te vullen. Vooral op gebied ruimtelijke ordening is het lastig: daar is bijna de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar, blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2020. Ook de gemeente Ermelo heeft hinder van krapte op de arbeidsmarkt voor het verkrijgen van specialistische medewerkers Ruimtelijke Ordening.

,,Momenteel zijn er meerdere vacatures die wij niet ingevuld krijgen,” zegt wethouder Laurens Klappe. Daarom worden een aantal projecten ruimtelijke ordening tijdelijk stop gezet. ,,Wat we doen, doen we uiteraard met de grootste zorgvuldigheid. Als we moeten kiezen tussen deze zorgvuldigheid en een veelheid aan uitgevoerde projecten, gaan we natuurlijk altijd voor dat eerste."

Uitvoeringscapaciteit

Dat neemt niet weg dat het college het een lastige beslissing vindt om deze pas op de plaats te maken. ,,Het kan helaas niet anders; we hebben gewoonweg de mensen niet om het allemaal uit te voeren. Het tekort aan uitvoeringscapaciteit, bij zowel gemeente als in de bouwsector, is een landelijk probleem. We zijn hard op zoek naar nieuwe medewerkers,” aldus de wethouder.

Kwart van de formatie

Er zijn op dit moment vijf vacatures, dat is bijna een kwart van de formatie. Hierdoor is een enorme werkvoorraad en werkdruk ontstaan. Deze is – met name voor de medewerkers – niet houdbaar. Met het tijdelijk stoppen van een aantal projecten en tegelijkertijd de werving voortzetten, wil het college bereiken dat de werkvoorraad teruggebracht wordt en dat de projecten die doorlopen goed uitgevoerd kunnen worden. De initiatiefnemers, die te maken krijgen met de tijdelijke stop, zijn direct na besluitvorming geïnformeerd. Afhankelijk van hoe de werving verloopt, kunnen er projecten eerder worden opgepakt, dan de tijdelijke pauze die nu wordt ingelast tot 1 januari 2022.