'Betere verbinding is mogelijk'

ERMELO – Met een keerspoor bij Harderwijk kan op korte termijn een betere treinverbinding tussen de West-Veluwe en de randstad tot stand komen. Maar wat betekent dit voor Ermelo? ,,Als we dit goed regelen dan is er ook voor Ermelo een betere verbinding mogelijk,” zegt CDA statenlid Daisy Vliegenthart.

Volgens de Ermelose is het juist een belangrijke reden om wel mee te doen aan deze verkenning is om de voor en nadelen in kaart te brengen. Zo’n keerspoor kan zorgen voor intercity's de hele dag van en naar Harderwijk. Het gaat dus vooral om een snellere OV verbinding tussen de West Veluwe en de Randstad. ,,Veel mensen uit de Randstad trekken naar het westelijke deel van Gelderland om daar te gaan wonen. Zij werken vaak nog wel in de Randstad dus die treinverbinding wordt alleen maar belangrijker,” aldus Vliegenthart. ,,Op de verkenning van het Keerspoor wordt enthousiast gereageerd door zowel NS als ProRail. CDA vraagt dan ook via schriftelijke vragen waar de afwachtende houding van het College van Gedeputeerde Staten op gestoeld is.”

Of dit betekent dat de spoorbomen in Ermelo nog vaker zullen sluiten, moet nog blijken. Vliegenthart: ,,Daarnaast gaat de lobby voor ondertunneling door. En ik meen dat dat de positieve kant op gaat.” Een keerspoor bij Harderwijk zorgt overigens snel voor meer treinen.