Zes thema's en zeven gebieden

ERMELO - Het ontwerp van de omgevingsvisie Ermelo ligt vanaf woensdag 4 augustus ter inzage. Samen met inwoners is er de afgelopen maanden gepuzzeld aan de toekomst van Ermelo. Een puzzel over wonen, werken, ontspannen, zorg, bereikbaarheid, natuur, milieu en klimaat. Met alle bijdragen uit bijeenkomsten en enquêtes is nu een eerste ontwerp omgevingsvisie gemaakt.

Laurens Klappe, wethouder omgevingswet: ,,We zijn trots dat we de ontwerp omgevingsvisie aan u kunnen voorleggen. Dat de omgevingsvisie leeft in Ermelo, blijkt wel uit het grote aantal reacties die wij ontvingen van inwoners, organisaties, ondernemers en verenigingen. Jong en oud hebben eraan bijgedragen. De ontwerp omgevingsvisie sluit mooi aan bij eerder vastgelegd beleid en dat laat zien dat we in Ermelo goed op koers liggen voor de toekomst."

Ambities

De omgevingsvisie is opgebouwd op basis van bestaand beleid dat nog steeds actueel is in Ermelo. Dit is aangevuld met nieuwe ambities voor de lange termijn. De inhoud is samengebracht in 6 thema’s en 7 gebieden. Deze zijn zoveel mogelijk met elkaar in verbinding gebracht. De ontwerp-omgevingsvisie Ermelo ligt tot en met dinsdag 31 september 2021 ter inzage.

Online

Via de link is de informatie te vinden van de gemeente Ermelo. Ook kan men via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met plancodering NL.IMRO.0233.OVErmelo2021-0301 alles terugvinden. Op het gemeentehuis is een papieren versie. U kunt de gehele periode telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0341-567321. Op donderdag 9 september bent u, als de coronaregels het toelaten, van 19:00 uur tot 21:00 uur van harte welkom in de aula van het Christelijk College Groevenbeek aan de Paul Krugerweg 44-50 in Ermelo.