Herinrichting van start

ERMELO – Samen met bewoners en omwonenden, werkt de gemeente sinds november vorig jaar nauw samen aan de herinrichting van de Prins Hendriklaan. Tien maanden geleden deed de Raad van State uitspraak over de slepende situatie. De herinrichting van deze laan en omringende lanen, vloeit voort uit het verkeersbesluit om de barrières op de Prins Hendriklaan te verwijderen en deze weer open te stellen voor gemotoriseerd verkeer.

'Hoewel er zoveel mogelijk wensen van bewoners zijn meegenomen in het nieuwe ontwerp, kon helaas niet aan alle bewonerswensen worden voldaan,' zo meldt de gemeente. De Prins Hendriklaan zal daarom opengaan volgens gemeentelijk ontwerp. Wijzigingen die wel zullen plaatsvinden ten aanzien van het plan, zoals het passeerde bij de Raad van State, is dat de Prins Hendriklaan een extra plateau krijgt en dat verkeersmaatregelen in de omliggende lanen direct vast worden uitgevoerd. Het college wil daarnaast de bewoners van de Marijkelaan toch nog een mogelijkheid geven om de laatste uiteenlopende wensen bijeen te brengen. Het heeft daarom besloten om de bewoners van de Marijkelaan de gelegenheid te geven om met de bewoners van de Alexanderlaan en Irenelaan binnen twee weken overeenstemming te bereiken over hun uiteenlopende wensen.

Veelvuldig overleg

De afgelopen tijd is er veelvuldig contact met bewoners in de hele wijk geweest over de inrichting van de lanen. Hieruit is veel opgehaald voor de herinrichtingsplannen. Natuurlijk is het nooit mogelijk om het iedereen naar zijn of haar wens te maken. Er zijn ideeën uitgewisseld en de gemeente stelde een
conceptplan voor aan een aantal direct betrokken bewoners per laan waar maatregelen zijn voorzien. Voor de Alexanderlaan, Marijkelaan en Irenelaan zou dit betekenen, dat er vier versmallingen met drempels komen. De versmalling krijgt een haag, zodat hij opgaat in de omgeving. Op de kruising met de Prins Hendriklaan wordt belijning aangebracht, zodat de kruising beter opvalt.

Ruimte aanwezig voor kleine aanpassingen

Het college heeft vorige week het collegebesluit genomen. Dat betekent dat het voorstel van het conceptplan nog steeds staat, maar dat er ruimte is om het zonder drempels te doen, een wens die bij enkele bewoners leeft en waarover men samen nog het gesprek aan kan gaan om overeenstemming te bereiken. Het gaat hier dan om overeenstemming over een enigszins gewijzigde uitvoering en situering. Hierbij kan uitsluitend gekozen worden voor versmallingen, met of zonder drempel, en zijn kleine verschuivingen mogelijk zijn ten opzichte van de huidig aangegeven plaatsen. Mocht men hier samen niet uitkomen dan wordt het gemeentelijk ontwerp ongewijzigd van kracht. Met het collegebesluit wordt ook de raad gevraagd de financiën vrij te geven, zodat de werkzaamheden
zo spoedig mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Naar verwachting starten we hiermee in het 4e kwartaal.