'Betere oversteekvoorzieningen'

ERMELO – Een deel van 't Weitje zal verdwijnen met de nieuwe aanpassingen die dit college van B&W voor ogen heeft. Een nieuwe oplossing voor het kruispunt Julianalaan-Stationsstraat-Pastorieweg die de verkeersveiligheid verhoogt en de verkeersafwikkeling verbetert is gevonden in de aanleg van een voorrangsplein. Er zijn drie varianten onderzocht en men heeft, nadat er samen met omwonenden gekeken is naar wensen voor dit kruispunt, gekozen voor een voorrangsplein. Het voldoet aan de meeste bewonerswensen die zijn aangegeven.

De gedwongen rijrichting vanuit de Julianalaan zal met deze oplossing komen te vervallen. Volgens de gemeente kan het verkeer straks veiliger en overzichtelijker doorstromen, zowel richting de rotonde met de N303 als het centrum van Ermelo in en vice versa. Er komen duidelijkere – gesplitste - rijbanen, fiets- en voetpaden.Veiliger oversteken


Vanuit omwonenden kwamen met name wensen naar voren op het gebied van overzichtelijkheid, veiligheid en oversteekbaarheid van fietsers en voetgangers. Het gaat dan om goede opstelplaatsen en oversteekvoorzieningen. Julianalaan
In het verlengde van het kruispunt, leven er daarnaast ook inrichtingswensen van de Julianalaan zelf, met de naastgelegen parkeerplaats bij het winkelcentrum. Hier vindt nog een nadere uitwerking van plaats.