Provincie maakt plannen voor goede ontsluiting

ERMELO/ REGIO – De provincie Gelderland werkt hard aan nieuwe plannen voor woningbouw. Daarbij wordt steeds duidelijker dat bestaande wegen, bestaande verbindingen voor openbaar vervoer en bestaande fietspaden de groei van het aantal woningen en inwoners niet aan kunnen. Dat vraagt om afspraken over oplossingen en geld voor bereikbaarheid.

Naast plannen voor de regio Arnhem, Nijmegen en de Foodvalley zijn er ook in andere regio’s om Gelderland ontwikkelingen voor nieuwe woonwijken, zoals Zwolle en Amersfoort. Al die plannen hebben een eigen planning en aanpak met aandacht voor goede ontsluiting en bereikbaarheid. Veel nieuwe reizigers gaan bijvoorbeeld gebruik maken van dezelfde A28 en spoorverbindingen tussen Amersfoort en Zwolle. Daar is het nu ook al druk.

Opeenstapeling

Niet alleen in de regio’s leidt verstedelijking tot extra reizigers en meer druk op bestaande wegen en sporen. Extra reizigers leiden ook tot opeenstapeling van files en volle treinen en bussen tussen regio’s. En juist dat vraagt ook om aandacht, plannen en geld om problemen met bereikbaarheid te voorkomen. Gelderland gaat daarom in overleg met de regio’s, provincies en het Rijk om te bespreken welke afspraken over oplossingen voor bereikbaarheid nodig zijn. Het doel is om afspraken te maken over geld (van het Rijk) voor bereikbaarheid.