Kleinschalige bedrijvigheid en woningbouw

ERMELO – Het college van de gemeente Ermelo neemt de regie in het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Haspelstrook. Nu verplaatsing van bedrijven in dit gebied niet haalbaar is, wordt er gezocht naar een oplossing met kleinschalige bedrijvigheid en woningbouw. ,,We willen dit vraagstuk graag oplossen,” meldt wethouder Laurens Klappe. Het gaat onder meer over de toekomst van Pallet- en Timmerbedrijf Ten Hove.

Er is op dit moment nog geen formeel plan ingediend. Er is wel een impressie toegezegd medio september. Betrokken ondernemers hebben gemeld dat ze nog deze maand komen met een gezamenlijk voorstel. ,,Natuurlijk zullen we ook in gesprek gaan met omwonenden, verenigd in de WRBT,” aldus Klappe. ,,Er spelen grote belangen en we willen hierin geen valse verwachtingen wekken.” Het college wil om een aantal redenen, waaronder efficiënte en kwaliteitsverbetering, de regie voeren over de bestemmingsplanprocedure.

Budget

Het college moet naar de gemeenteraad voor een eerste investering van €65.000,00 voor het laten uitvoeren van de onderzoeken en het laten opstellen van het bestemmingsplan. In de huidige begroting is hiervoor geen budget beschikbaar. Omdat er geen ongedekte voorstellen aan uw college mogen worden aangeboden, is nadrukkelijk gekeken naar andere dekkingsvoorstellen. Dekking is echter in 2021 niet beschikbaar en de stelpost incidenteel onvoorzien 2021 is al volledig gebruikt. Toch verwacht Klappe geen problemen van de raad. ,,Ook de gemeenteraad wil graag een oplossing, dus we gaan er vanuit dat er budget vrijkomt.”

Met de provincie Gelderland is destijds afgesproken dat, indien verplaatsing niet haalbaar en/of het herontwikkelen van de te verlaten locaties niet voldoende resultaat opleverde, de provincie voortzetting van de vier bedrijven op de huidige locatie zou accepteren en dat hiervoor door de gemeente een aparte bestemmingsplanprocedure zou worden gevolgd. Klappe hoopt dat er nog tijdens deze collegeperiode duidelijkheid zal komen. ,,Dit is de lijn waarop we koersen.”