Fractievoorzitter komt niet terug op de kieslijst

ERMELO – Over enkele maanden staan de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda. Inmiddels hebben een aantal raadsleden aangegeven te stoppen. Waarom? Dat gaan we ze vragen. Allereerst aan Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo).

Van der Knaap: ,,De uitspraak van Klaas Dijkhof vond ik een mooie: ‘De politiek zit in mij, maar ik ga uit de politiek’. Ik ben eraan begonnen om dingen te kunnen veranderen.” Als jeugdige vond Van der Knaap het vloekverbod vreselijk. Dat heeft er voor gezorgd dat hij lid werd van Gemeentebelang. ,,Later, toen ik in de regio Utrecht werkte en een gezin had, wilde ik meer betrokken zijn met mijn eigen leefomgeving. Via mijn bestuursfunctie van penningmeester ben ik toen in de raad terecht gekomen.”

Niet te combineren

Een functie in de gemeenteraad moet te combineren zijn met werk, zorgtaken en het grootbrengen van kinderen. Maar veel raadsleden zijn volgens een recent onderzoek zoveel tijd kwijt aan hun volksvertegenwoordiging, dat het ambt voor een aantal onaantrekkelijk wordt. ,,Herkenbaar,” reageert Van der Knaap. ,,Ik snap heel goed dat dit voor volksstammen niet te combineren is. Ze moeten er thuis ook achter staan wat je doet. Het zinnetje: ‘moet je weer weg’, snijdt er dan ook wel in. Ik ben daarom dankbaar voor mijn geliefden aan het thuisfront. Mijn partner. Zeker ook mijn dochters, want we hebben het een tijdje met z’n drieën moeten runnen, waarbij ze op gezette tijden hun vader moesten missen.”

Wethouder

Als lijsttrekker voerde Van der Knaap bij de vorige verkiezingen de partij aan. Wellicht met de optie om wethouder te worden. ,,Nee, die wens heb ik nooit als een echte ambitie gevoeld,” zegt hij. ,,Ik vind ook dat je goed moet kijken naar de randvoorwaarden. Past de portefeuille met daarbij behorende opdracht bij mij? Met welke partijen vormen we een coalitie. Hoe ziet de eigen fractie eruit. Daarom heb ik in de formatie uiteindelijk Wouter naar voren geschoven om de problematiek op financiën aan te pakken. Hij leek mij daarvoor de meest geschikte persoon.” Zelf had Van der Knaap de ambitie om de gemeenteraad te hervormen. ,,Zodat het raadswerk leuker wordt, met meer invloed.”

Tafels

De afgelopen jaren zijn de commissievergaderingen verdwenen en kwamen de politieke ‘tafels’. ,,Dat is door die 'verrekte corona' periode niet goed van de grond gekomen,” stelt hij. ,,Belangrijk onderdeel hiervan is dat burgers bij de tafels konden aanschuiven. Ik hoop dat dit snel verandert.” De commissieavonden vond Van der Knaap nogal statig en afstandelijk. ,,Je mocht als burger inspreken. Daarna was het klaar. In het allereerste begin, dan praat ik over 1997, werden de commissievergaderingen nog door de wethouder voorgezeten en zaten we boven in een kamertje. Dat was wel heel besloten.” Van der Knaap is benieuwd naar de dynamiek wanneer straks de nieuwe raadszaal klaar is. ,,Ik hoop dat de nieuwe raad daar iets moois van maakt.” Het wordt steeds moeilijker nieuwe raadsleden te werven. Wat moet een raadslid in zich hebben om goed stand te kunnen houden? ,,Je moet je toch wel gemakkelijk kunnen uitdrukken en niet bang zijn in het openbaar te praten. Ik denk dat de jonge generatie hier beter in is omdat ze dit op school hebben geleerd. Kies daarbij je onderwerpen waarin je jezelf wil verdiepen. Je kunt niet alles doen. En wat ik van Wiert Omta (oud-burgemeester red.) heb overgenomen, is dat je niet alleen moet weten waar je tegen bent, maar juist moet weten wat je wil realiseren.”

Ingrijpend jaar

2020 is voor veel raadsleden een ingrijpend jaar geweest. De stap naar de commissaris van de Koning en uiteindelijk het aftreden van de burgemeester. Van der Knaap: ,,Er zijn meer zaken die ervoor hebben gezorgd dat ik mij niet meer kandidaat stel voor de gemeenteraad. Daar heeft het aftreden van André Baars niet zoveel in gedaan. We hebben als fractievoorzitters zorgvuldig gehandeld en gedaan wat moest gebeuren. Het rapport van Frisse en de achterdocht die in het dorp ontstond, dat heeft mij geraakt. Als ik kijk naar de afgelopen drie jaren dan hebben we de moed opgebracht om decennia oude tradities te doorbreken. En zo is dorpspolitiek ook, want de inwoners zagen niet alles was mis ging.” Voor het eerst kwam er een coalitie zonder het CDA. ,,En ondanks dat, werken we aan goede verstandhoudingen en een werkbare situatie binnen de gemeenteraad.”

Juiste kaarten in handen

Bart van der Knaap heeft het dus gezien in de gemeenteraad. Maar een functie als wethouder? ,,Op dit moment is de vraag net zo relevant of ik minister wordt in het volgende kabinet Rutte. Er speelt in die zin nu niks met de vraag erbij of ik nu wel de juiste kaarten in handen heb. De toekomst zal het leren.”