'Nu kunnen we de buffer juist aanvullen'

ERMELO – De verhoging van de OZB van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat het huishoudboekje van de gemeente Ermelo nu op orde is. Dat laat Wouter Vogelsang (Financiën) weten. ,,Er moest iets gebeuren.” De raad stond voor een dilemma: heel rap ambities bijstellen of de komende jaren belastingen verhogen. ,,Men koos voor ’t laatste en dat heeft goed uitgepakt,” aldus Vogelsang.

De wethouder laat weten dat mede hierdoor schade ingehaald kon worden. ,,Maar ook sparen voor later. Door oplopende tekorten moest Ermelo steeds een beroep doen op de algemene reserve. Nu kunnen we die buffer juist aanvullen.” Het college is dan ook positief gestemd. Men heeft voor de komende twee jaar (2022 en 2023) een sluitend huishoudboekje opgesteld. Het is nu aan de raad om deze vast te stellen in de Kadernota. Voor de twee jaar daaropvolgend worden later dit jaar door het college en aantal scenario’s aan de raad voorgelegd waaruit zij strategische keuzes kan maken om de begroting vanaf 2024 sluitend te kunnen maken.

Financiële stresstest

Volgens Vogelsang heeft Ermelo nu de juiste koers gevonden. ,,Er is meer grip op de uitgaven en inkomsten en meer focus op wat belangrijk en goed is voor het dorp.” Rond de jaarwisseling voert het college een financiële stresstest uit. Deze test toont aan hoe Ermelo er financieel op langere termijn voor staat. Bij deze test wil zij de scenario’s presenteren om ook op langere termijn een gezonde financiële gemeente te blijven. De raad kan dan strategische keuzes maken, zoals bijstellen van het ambitieniveau, al dan niet aanpassing van het voorzieningenniveau in Ermelo dan wel verhoging van de lokale lastendruk.