Onjuiste berekening kostprijs

ERMELO/ REGIO - Er komt een nieuwe aanbestedingsronde voor de Wmo dagbesteding. Dit betreft de reguliere en arbeidsmatige dagbesteding. Wethouder Willem Krooneman, van de gastheergemeente Elburg, ziet dit als de juiste route om de hulp in de groepsbegeleiding goed te organiseren. ,,In het voorjaar hebben wij een eerdere aanbestedingsprocedure afgerond. Achteraf is gebleken dat niet alle inwoners terecht konden bij een passende aanbieder. Ook bleek dat er een onjuiste berekening ten grondslag ligt aan de kostprijs.”

Krooneman betreurt deze gang van zaken. ,,Het gaat om de ondersteuning aan de inwoners in onze regio. Die moet goed zijn geregeld. Wij vinden het van belang dat onze aanbieders een reëel tarief ontvangen voor de hulpverlening die zij leveren. Het is daarom nodig om een nieuwe aanbestedingsprocedure te organiseren,” aldus de wethouder. 

InteraktContour 

Door de verkeerde berekening besloot InteraktContour bijvoorbeeld noodgedwongen haar dagbesteding per 1 juni te stoppen. De 102 cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de gemeente Ermelo en Harderwijk zouden elders dagbesteding moeten vinden. De knellende voorwaarden waren aanleiding waardoor InteraktContour niet meer de kwalitatieve en veilige zorg kon bieden. Dat zorgde voor veel vragen en onzekerheid. Er kwam een tijdelijke oplossing.

Kwaliteit

Nu krijgen de huidige aanbieders van de Wmo dagbesteding de keuze voorgelegd of zij willen blijven leveren volgens de afspraken die gemaakt zijn in de aanbesteding van dit voorjaar, of dat zij willen inschrijven op de nieuwe aanbestedingsprocedure. Iedere aanbieder mag voor zichzelf de keuze maken. Wethouder Willem Krooneman wil tegelijk eventuele onzekerheid bij cliënten wegnemen. ,,Wij staan voor onze taak: iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die nodig is. Die ondersteuning moet passend en van kwaliteit zijn,” zo belooft hij. Naar verwachting starten de gesprekken over de openbare aanbesteding voor de WMO dagbesteding in oktober. Alle bij de gemeenten bekende zorgaanbieders voor de begeleiding groep regulier en arbeidsmatig ontvangen hierover persoonlijk bericht. Daarnaast kunnen ook nieuwe zorgaanbieders op de aanbesteding inschrijven.