College stelt nieuwe kaders vast

ERMELO – Het college stelt nieuwe kaders vast voor participatie. Hierin staat hoe we kunnen samenwerken aan een prettige leefomgeving in Ermelo. Participatie gaat over mee kunnen denken, praten en doen. Heldere spelregels en een planmatiger aanpak vormen de onderdelen van het nieuwe participatiebeleid.

Het doel van het participatiebeleid is een duidelijk proces met een stappenplan dat voor iedereen bruikbaar is in de voorbereiding van nieuwe initiatieven in Ermelo. ,,De aanpak hebben we vorm gegeven op basis van ervaringen uit het verleden en wensen voor de toekomst," zegt burgemeester Dorine Burmanje. ,,Richtlijnen zorgen ervoor dat het participatieproces goed gaat. Het is dan voor iedereen duidelijk wat van hen wordt verwacht en wat zij van anderen mogen verwachten. Dit helpt om te komen tot goede plannen die kunnen rekenen op draagvlak en vlotte besluitvorming.”

Niet nieuw

Participatie is niet nieuw in Ermelo. Bij het maken van plannen en beleid wordt de samenleving al vaak betrokken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Participatie wordt wel steeds belangrijker. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 is voor een aanpassing in de leefomgeving participatie nodig. Op korte termijn wordt het participatiebeleid besproken in de gemeenteraad.