Duidelijkheid voor de organisatie

ERMELO - Kiezers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 al op de twee dagen voorafgaand aan de reguliere stemmingsdag hun stem uitbrengen. Om dat mogelijk te maken opent in elke gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

De afgelopen vier weken hebben de politici in Den Haag zich hierover kunnen uitspreken. Volgens minister Kaisa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verlenging noodzakelijk, gelet op de onzekere situatie rond corona. Ollongren: ,,Vervroegd stemmen bevordert de spreiding van kiezers, die daarmee beter in staat zijn om hun eigen moment te kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal. De maatregelen in de wet maken het mogelijk om in de huidige pandemische situatie de verkiezingen veilig te laten verlopen. Door dit besluit nu te nemen biedt de regering gemeenten tijdig duidelijkheid voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart.”

Installatie

Naast vervroegd stemmen maakt de verlenging van coronamaatregelen ook diverse andere maatregelen mogelijk als de epidemiologische situatie dat vraagt. Hierbij moet men denken aan maatregelen als het dragen van mondkapjes, het gebruik van kuchschermen en het regelmatig schoonmaken van de stemhokjes en contactpunten. In elk stembureau is een vierde stembureaulid aanwezig als gastheer/gastvrouw. Dat stembureaulid ziet toe op de eventuele maatregelen die van kracht zijn. Verder is er meer tijd voor het vaststellen van de uitslag. De nieuwe raadsleden zullen niet 8, maar 14 dagen na de dag van de stemming worden geïnstalleerd (woensdag 30 maart).