Uwoon begint met dakbedekking schuurtjes

ERMELO - Geen nieuws, goed nieuws? Dat geldt niet voor de bewoners van de prefabwoningen op de Driesprong. Dertig maanden geleden kregen zij de sleutel van een net opgeleverde woning. Daarna volgde een periode van toezeggingen die niet waargemaakt werden en problemen die nauwelijks opgelost zijn. Voor Asim Sahin is de maat vol. Hij vraagt sinds de bewonersavond, begin september, om rapporten en het herstelplan, maar van woningcorporatie Uwoon krijgt hij geen antwoord.

In de vensterbank van Kruispan 32 staan nog altijd de stutten die moeten voorkomen dat de ruiten knappen onder de druk van de vloerplaten. In de tuin staat een groot hek, de schuur heeft een dakplaat van beton die door midden gebroken is. Het gezin leeft in de angst dat het huis instort. Dat gevoel van onveiligheid werd enkele weken geleden versterkt door het bezoek van een aannemer die kwam kijken welke problemen er opgelost moesten worden. De familie Sahin krijgt overigens bijna wekelijks mensen over de vloer om te kijken naar de woning die een enorme lijst gebreken kent.

Onder vuur 

In het voorjaar van 2019 bouwde Slokker Innovate 24 prefab-woningen op de locatie Driesprong. In die tijd lagen de zogenaamde ‘spaarhuiswoningen’ al onder vuur. Huizenkopers elders in het land klaagden over verzakkingen, scheuren maar ook lekkages. Toch had opdrachtgever directeur-bestuurder van woningcorporatie Uwoon alle vertrouwen in de woningen. Van Balen zei destijds: ,,We houden uiteraard toezicht, maar niet anders dan anders.” De directeur van de woningcorporatie beloofde contact te houden met de nieuwe bewoners die toen al bekend waren. ,,We willen ze bijvoorbeeld begeleiden in het goed gebruiken van de woninginstallaties,” zei Van Balen. In juli 2019 kregen de nieuwe huurders de sleutel van de 24 woningen. Op dat moment moesten de bewoners zelf een gebrekenlijst maken. Maar de problemen en gebreken werden naar mate dat de tijd verstreek groter en een structurele oplossing bleef uit. De muren vertonen scheuren en kieren. Ook zit de betonmuur vol pop-outs. Dit wordt vaak veroorzaakt door verontreinigingen. Daarnaast ervaren bewoners trillende vloeren. Zijn de kozijnen, deuren en zelfs het deurbeslag scheef.

Onderzoeken

,,Dat er problemen zijn onderkennen wij volledig,” zei directeur Fleur Imming, de opvolger van Van Balen. Er volgden gesprekken met bewoners en er werden toezeggingen gedaan. Ook kwam er een extern onderzoeksbureau die moest bekijken wat de bouwtechnische staat van de woningen was. Een onafhankelijk onderzoek was nodig om goed inzicht te krijgen in de staat van de woningen en de bergingen om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Begin maart 2021 besloot de woningcorporatie de bergingen aan Dakpan, Kruispan en Van Emsthof te sluiten vanwege zorgwekkende gebreken. De bergingen werden geïnspecteerd door een ingenieursbureau. Die besloot dat er een vervolgonderzoek moest komen.

Er volgden maanden van onderzoek, er werden grond- en betonboringen gedaan en adviesbureau Duinwijck probeerde helder te krijgen hoe het staat met de constructieve veiligheid van de 24 prefab-woningen. Die veiligheid is (nog) niet in het geding. Dat blijkt uit het lijvige rapport van adviesbureau Duinwijck Installaties Bouwfysica & Bouwkunde. Het adviesbureau omschrijft de afwerking van de Slokker woningen als zeer sober. Nergens zijn plinten of afwerkingslatjes aangebracht. De constructie is tijdens en direct na de bouw doorgebogen en dat heeft scheuren veroorzaakt. Woningcorporatie Uwoon verschuilt zich sindsdien vooral achter het feit dat het binnen de normen is gebleven.

Beterschap

Toch beloofde woningcorporatie Uwoon beterschap. Dat bevestigde Fleur Imming, directeur-bestuurder van de woningcorporatie tijdens de bewonersavond begin september. ,,Ik hoop dat we over een tijdje tegen elkaar kunnen zeggen ‘nee, het was niet makkelijk! We schamen ons nog steeds diep, we vinden het ongelofelijk vervelend. Maar we willen ook heel graag zorgen dat jullie woningen nu naar het juiste niveau worden getild en dat we er met elkaar een punt achter kunnen gaan zetten.” Ze zei begin september letterlijk: ,,We beginnen morgen!” En men zou beginnen daar waar de grootste problemen waren. Dat adres is Kruispan 32. 

Leegstand

Nu, bijna drie maanden later, is er aan de woningen nog nauwelijks iets gebeurd. Wel is er gestart met het herstellen van de bergingen. ,,Momenteel wordt nieuwe dakbedekking aangebracht bij de twaalf bergingen,” zegt Laura Üzüm – van Gerner, communicatieadviseur van Uwoon. ,,De aanpak van de woningen vraagt om maatwerk en daarom voeren we, zoals ook aangekondigd tijdens de bewonersavond, op dit moment individuele gesprekken met bewoners om het herstel per woning te bespreken.” Üzüm laat weten dat men allereerst herstelwerkzaamheden zal uitvoeren aan de woning aan Dakpan 2. Deze staat sinds twee maanden leeg. De huurders hadden geen vertrouwen meer in een goede afhandeling van de waslijst aan gebreken die hun woning had. Ook andere bewoners verlieten de gewraakte nieuwbouwwijk.