Nieuw stuk bos aangeplant op het Ruigeveld

ERMELO - Woensdagmorgen werden er in Ermelo 800 bomen geplant tijdens de Nationale Boomfeestdag 2022. ,,Als jullie over tachtig jaar op deze plek komen kijken staan hier enorme hoge bomen," vertelde boswachter Henk Jan Zwart de leerlingen van groep 6 die kwamen helpen planten.

Het was een bijzondere, zonnige dag waarbij de mensen van de toekomst, de jeugd, een stuk bos voor de toekomst aanplantte. Sparren en beuken werden er geplant. ,,We staan hier in het Ruigeveld en kunnen vanaf de Oude Arnhemsekarweg bijna kijken naar de Putterweg. Dat willen we liever niet en daarom zorgen we voor jonge aanplant,” legde de boswachter uit. Loco-burgemeester Laurens Klappe had een gaatje in zijn agenda en kwam de leerlingen helpen.

Fijne leefomgeving

De kinderen genoten enorm van de buitenactiviteiten. Zij waren niet bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. Toch is het planten van (meer) bomen een actueel verkiezingsonderwerp. Bomen zorgen voor een fijnere leefomgeving en leveren een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Bovendien leveren bomen verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling en filteren schadelijke stoffen uit de lucht. En ze bieden leefruimte aan allerlei planten en dieren. Met het planten van de bomen helpen de kinderen diverse beleidsdoelen te bereiken.

Waarde van bomen

Voor de leerlingen, die tijdens schooltijd lekker naar buiten konden, was het vooral genieten. ,,Ze gingen op zoek naar de verschillende boomschorsen,” vertelt Maud Onderweegs, die deze dag had georganiseerd vanuit museum Het Pakhuis. ,,En er werden takkenmannetjes gemaakt. Natuurlijk vonden ze het planten van de bomen het leukst! Door de kinderen te betrekken bij het planten, leren ze de waarde en het belang van bomen voor een gezond klimaat zien.”