Museum vertelt verhaal aan de hand van scherven

ERMELO - De grond onder onze voeten is een schatkamer voor de kennis van onze lokale geschiedenis. Wat heeft zich bijvoorbeeld afgespeeld voor de deur van de supermarkt? Of in de Cronjéstraat? Wat betekent die wal middenin het bos? En wat werd er eigenlijk opgegraven tijdens de bouw van De Verbinding? Elke vondst is een puzzelstukje van het verleden. Verschillende puzzelstukjes bij elkaar vertellen een verhaal.

Van 4 tot en met 10 april is het Nationale Museumweek met dit jaar als thema 'Open je wereld'. Letterlijk én figuurlijk is er weer meer ruimte en tijd om nieuwe ideeën op te doen, ons te verwonderen. ,,En waar kan dat beter dan in een museum?" zegt Germa Greving, museumdirecteur van museum Het Pakhuis. Het museum biedt ditmaal een kijkje in de lokale archeologie. Een tweetal archeologen en de conservator van het museum vertellen over enkele verborgen schatten uit het depot: nu exclusief te zien.

Middeleeuwse Pottenbakkersovens

Tijdens graafwerkzaamheden aan de Branderskamp werden in 2010 verschillende Middeleeuwse pottenbakkersovens blootgelegd. Deze unieke vondst, bestaande uit ovens en afvalkuilen, leverde duizenden scherven op. ,,Die scherven, gedateerd rond 1300 na Chr., waren misbaksels," vertelt regiearcheoloog Maarten Wispelwey. Deze vondst wijst erop dat het gebied rond Ermelo in de Middeleeuwen een belangrijk centrum voor de productie van aardewerk was. ,,Of die Ermelose pottenbakker bakte er echt helemaal niks van," vult Wispelwey lachend aan. ,,Nee, het Ermelose aardewerk komen we overal in de regio tegen bij archeologisch onderzoek. Die pottenbakker wist wat hij deed."

Opgraving

Dat het uniek is bevestigt de regioarcheoloog. ,,Dergelijke regionale pottenbakcentra kennen we niet veel uit deze tijd. Wel later, halverwege de 14e eeuw zien we er steeds meer en wordt het maken van aardewerk bulkwerk." Naast de potten, pannen, kommen en kannen voor de huisraad kwamen er ook spinklosjes uit de oven. Deze gebruikte men voor het ambachtelijk tolspinnen. ,,Het is een bijzonder verhaal van een bijzondere opgraving," vertelt Greving. ,,Het leuke is dat er ook een aantal vrijwilligers van de archeologiewerkgroep hebben meegeholpen. Zij hebben daarna ook onderzoek gedaan en gepuzzeld om de scherven weer aan elkaar te passen, de stukjes op zijn plek te krijgen." Overigens zijn er ook enkele hele potten. Die komen speciaal vanuit het Provinciaal Depot naar Ermelo waar ze een maand te bewonderen zullen zijn. Dat is ook voor de laatste keer want daarna gaan ze naar Nijmegen waar ze in het vernieuwde museum KAM een permanente plek zullen krijgen."

Op woensdag 6 en zaterdag 9 april zijn de Ermelose bodemschatten te bewonderen tussen 13:00 en 16:00. De conservator van het museum en een tweetal archeologen zijn aanwezig om verhalen te delen. Ook worden er een aantal lezingen georganiseerd. Dit programma is onderdeel van de Nationale Museumweek, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim 400 musea in het hele land, hun collecties op een niet te missen wijze in de schijnwerpers zetten. Meer informatie over museum Het Pakhuis: www.hetpakhuisermelo.nl