Burmanje noemt Ermelo een dorp met veel potentie 

ERMELO - Het was haar eerste Gemeenteraadsverkiezing en de eerste beëdiging van nieuwe raadsleden, en naar alle waarschijnlijkheid ook de laatste. Dorine Burmanje begon anderhalf jaar geleden aan een klus als waarnemend burgemeester van Ermelo. In die hoedanigheid kwamen er allemaal nieuwe dingen op haar pad. Leuke en minder leuke, maar ze nam de uitdaging met alle vertrouwen aan. Terugkijkend ziet ze Ermelo als een bijzonder dorp, mooi en uniek. ,,Ik heb vooral de hulpvaardigheid van de samenleving gezien,” vertelt ze met een verwijzing naar de opvang van de kinderen uit Ruinerwold.

Burmanje: ,,Ermelo is een geweldig dorp met veel potentie. Ik hoop dat iedereen zich realiseert wat een rijkdom dit dorp heeft!” Ze zegt dit terwijl ze dit dorp vooral in coronatijd heeft leren kennen. ,,Corona heeft zoveel impact gehad op de samenleving. Alles moest op slot.” Burmanje heeft bewondering voor de flexibiliteit van ondernemers en de mensen in de zorg. ,,Het was geen gemakkelijke tijd. Ook als burgemeester kon ik nauwelijks mensen ontmoeten. Dat had ik natuurlijk graag anders gezien.”

Beschadigd

Op 30 november 2020 begon ze als waarnemend burgemeester. ,,Ik werd gevraagd door John Berends, Commissaris van de Koning, en heb mij toen afgevraagd wat ik kon bijdragen.” Heel lang heeft ze er niet over nagedacht, ze pakte haar rol in het lokale bestuur. ,,Ik trof een college aan dat ongelofelijk beschadigd was,” vertelt ze. Sindsdien is er veel gebeurd. ,,Het is fijn te zien dat er weer plezier in het werk kwam. En uiteindelijk zijn er grote stappen gemaakt. Er is een start gemaakt met toekomstige woningbouw, contracten getekend voor het nieuwe sportcentrum en de bouw van de Dialoog is eindelijk gestart.” Als waarnemend burgemeester had ze een andere manier van werken. ,,Waar de meeste mensen aan moesten wennen was dat ik gewend was om op basis van feiten richting te bepalen. Daarna hadden we het pas over emotie. Binnen het gemeentelijk bestuur is het vaak andersom. Eerst komen de emoties, maar daarna is het moeilijk om nog de feiten op tafel te krijgen. Daardoor wordt het een grote brij.”

Bedrijfsmatig

Als het aan Burmanje lag, zouden gemeenten meer bedrijfsmatig werken. Als ex-topvrouw van het Kadaster en bestuursvoorzitter van de ANWB spreekt ze uit ervaring en wellicht was het ook oom die reden dat de Commissaris van de Koning haar vroeg om orde op zaken te stellen in Ermelo. Temeer omdat er enkele langlopende dossiers lagen die vlotgetrokken moesten worden. ,,In de meeste dossiers hebben we ook goede stappen kunnen zetten, sommigen zijn ook gesloten. Een paar zijn lastig. Dat komt omdat je te maken hebt met mensen die heel erg overtuigd zijn. Die hebben ook maar één oplossing; er is geen tussenweg. Als gemeente moet je altijd een afweging maken tussen persoonlijk belang en het belang van de samenleving. En ga er maar vanuit dat je altijd mensen teleurstelt.” Burmanje heeft heel wat gesprekken gevoerd. ,,Dossiers zijn soms complex omdat ze al jaren liggen. Het is mooi om te zien dat mensen met een verschil van visie weer met elkaar praten.”

Geen gemakkelijke tijd

Ermelo staat voor grote (financiële) uitdagingen. We zijn toekomstgericht bezig,” vertelt de waarnemend burgemeester. ,,We hebben de renovatie van fietspaden ter hand genomen en er is een gebiedsvisie Ermelo, Zeewolde, Harderwijk ontwikkeld.” Zorgen heeft ze ook. Het verdeelmodel van het gemeentefonds is heel ongunstig voor Ermelo. Net als voor andere gemeenten met veel instellingen binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast ziet Burmanje nog de naweeën van de laatste covid-maatregelen en impact van de oorlog in de Oekraïne. ,,Het is geen makkelijke tijd,” zegt ze. Op de vraag hoe lang ze nog burgemeester van Ermelo zal zijn, antwoordt ze: nog een klein half jaar. ,,Daarna heeft Ermelo een nieuwe burgemeester gekozen. Ik gun Ermelo een nieuwe burgemeester die goed kan verbinden, kan communiceren en daadkracht toont.” Wat haar betreft mag dat een vrouw zijn.