Voorkeursrecht is geen onteigening

ERMELO – Voorkeursrecht is geen onteigening van grond. Dat benadrukte wethouder Laurens Klappe woensdagavond nog eens tijdens de politieke avond. Het is dus niet gezegd dat de grondeigenaren hun grond móeten verkopen, maar het kan wel zo zijn dat komende jaren door de gemeente een bod op de grond wordt gedaan. Het is aan de grondeigenaar om dan te beslissen of ze daarvan gebruik willen maken. Deze procedure was volgens Klappe echter de enige manier om te voorkomen dat speculanten mensen zouden gaan benaderen.

Op 4 april schreef Ermelo van NU al over het voorkeursrecht dat de gemeente Ermelo wil op een deel van het buitengebied in Horst. Gisteravond besprak de gemeenteraad de actie van het college. ,,Wanneer de gemeente Ermelo woningen in Horst wil bouwen dan heeft de gemeente geen andere keus,” zo meldde de wethouder. Overigens zijn grondeigenaren ondertussen al benaderd door anderen die interesse hebben in bepaalde kavels. Bewoners hadden begin april al brieven hierover ontvangen. Een van de bewoners liet Ermelo van NU de brief lezen: ‘Beste meneer….. Mijn naam is ….., via het kadaster zag ik dat u eigenaar bent van een aantal percelen. Ik ben geïnteresseerd in deze percelen, of een deel hiervan en zou graag kennis met u willen maken. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend gesprek, dan hoor ik graag van u. Met vriendelijke groet …’ Meerdere buurtgenoten hadden deze brief op naam in de brievenbus ontvangen. Deze post kwam ongeveer gelijktijdig met de brief van het college over het voorkeursrecht. Bij veel bewoners, maar ook bij de fracties, viel dit verkeerd. Vooral omdat men dacht dat de gemeente op enig moment de gronden kon opeisen en de boeren het veld zouden moeten ruimen. Echter, dat is niet de insteek. Omdat de verwachting was dat anderen actief aan de slag zouden gaan om in Horst grond op te kopen, besloot de gemeente Ermelo het middel voorkeursrecht in te zetten. In totaal gaat het om 343 percelen van zo’n 250 grondeigenaren. Volgens wethouder Laurens Klappe moest dit proces wel in stilte gebeuren om alle grondeigenaren tegelijkertijd te informeren en zo speculanten voor te zijn.

Procedures

De brief is bij veel Horstenaren verkeerd. Ook inspreker Rikkert Vliek was het niet eens met de plannen van de gemeente en sprak namens veel buurtgenoten waarbij hij uiteindelijk ‘dreigde’ met eindeloze procedures die ongetwijfeld jaren zouden duren en veel geld zouden gaan kosten. De wethouder deed erg z’n best om te verklaren dat voorkeursrecht geen onteigening betekende. De ambtelijke taal in de brief, waar veel fracties over vielen, was volgens de wethouder noodzakelijke juridische taal om misverstanden te voorkomen. In 2021 is een motie ‘zoekzones grootschalige woningbouw’ aangenomen. Hierdoor zijn verschillende zoekzones in kaart gebracht. De begeleidingsgroep, met afvaardiging uit gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie heeft nu een succesvolle zone gevonden. Het is nu aan de gemeenteraad om het voorlopige voorkeursrecht definitief te maken. Er moeten immers in Ermelo veel woningen worden gebouwd en men is op zoek gegaan naar daarvoor geschikte locaties. Er werden vier locaties bekeken en na de som van plussen en minnen viel de keuze op het gebied tussen camping De Doppenberg en De Horsterhoeve. Op deze laatst genoemde locatie is overigens al besloten woningen te bouwen.

Informatiebijeenkomst

Uiteindelijk deed wethouder Klappe het voorstel om op korte termijn een informatiebijeenkomst te zullen organiseren voor de grondeigenaren om daarbij vragen te kunnen stellen en van gedachten te kunnen wisselen.