Mogelijk uitbreiding woningbouw in succesvolle zone

ERMELO - De nieuwe gemeenteraad krijgt direct een belangrijk issue op haar bordje. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week besloten voorkeursrecht te vestigen in het gebied rond de Buitenbrinkweg, grofweg van bungalowpark De Doppenberg richting De Horsterhoeve in Ermelo. Dit gebied is gevolg van de motie ‘zoekzones grootschalige woningbouw’, die in 2021 is aangenomen. Hierdoor zijn verschillende zoekzones in kaart gebracht. De begeleidingsgroep, met afvaardiging uit gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie heeft nu een succesvolle zone gevonden. Het is aan de gemeenteraad om het voorlopige voorkeursrecht definitief te maken.

,,De woningnood is ook in Ermelo hoog. Daarom moeten er nieuwe woningen bij gebouwd worden. Er moeten passende en duurzame woningen voor alle doelgroepen bij komen," legt demissionair wethouder Laurens Klappe uit. ,,Dit vraagt ruimte die binnen Ermelo en haar omliggende kernen niet meer voldoende beschikbaar is. Daarom kijkt de gemeente naar mogelijkheden in het buitengebied om woningbouwlocaties te ontwikkelen. Voordat grondspeculanten gronden opkopen in het buitengebied vestigt de gemeente nu een voorkeursrecht, het eerste recht van aankoop. Zo voorkomen we dat de grondprijzen daar flink stijgen en de prijs van de woningen te hoog wordt. Starters op deze woningmarkt hebben het al moeilijk genoeg.” En de eerste grondspeculanten hebben zich al gemeld. Via het adressenbestand uit het Kadaster heeft men grondeigenaren benaderd. ,,Het is dus een goed besluit geweest," aldus Klappe.

Gevolgen van besluit

Zo'n besluit moet in vertrouwelijkheid worden genomen, dat is inherent aan de situatie. ,,Dit om te voorkomen dat mensen er misbruik van gaan maken waardoor de grondprijzen gaan stijgen." Overigens zal de gemeente Ermelo de komende tijd contact opnemen met de eigenaren en uitleggen welke rechten mensen hebben en wat er mogelijk is. De gemeenteraad moet allereerst binnen drie maanden de vestiging van het voorkeursrecht bekrachtigen met een besluit tot aanwijzing van de gronden. ,,Wanneer de gemeenteraad hiertoe besluit, start er een periode van maximaal drie jaar waarin het plan uitgewerkt wordt." Vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat als een eigenaar zijn gronden/onroerende zaak wil verkopen, de gemeente het eerste recht van koop heeft op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Een grondeigenaar is overigens niet verplicht om gronden/onroerende zaken ter verkoop aan te bieden. Het kan daarnaast ook zo zijn dat de eigenaar van de grond in overleg met de gemeente zelf plannen uitwerkt. ,,Er zijn in dit gebied heel veel eigenaren van grond. Die zijn allemaal geïnformeerd," zo vertelt de wethouder.  

Bezwaar

Belanghebbenden ontvingen een brief over de vestiging van het voorkeursrecht per 31 maart 2022. Ook wordt het besluit gepubliceerd in het Gemeenteblad en wordt het woensdag 6 april 2022 gepubliceerd op de Gemeentepagina. Het besluit ligt nu zes weken ter inzage. De eigenaren hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het college en een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit van de gemeenteraad.