Overlast omwonenden moet zoveel mogelijk worden beperkt

ERMELO - De gemeente Ermelo legt het bedrijf Tomassen Duck-To een last onder dwangsom op. Het bedrijf moet binnen zes maanden een deel van zijn bedrijfsactiviteiten aanpassen. Binnen twee weken moet het bedrijf de geluidsoverlast beëindigen, zich houden aan de werktijden en het maximum aantal vervoersbewegingen. Hiermee wordt de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt.

De gemeente Ermelo voldoet hiermee aan de uitspraak van de rechtbank. Overigens was de gemeente Ermelo geruime tijd van mening dat men af kon zien van handhaving vanwege het bestaan van concreet zicht op legalisatie. Dit heeft de rechter van tafel geveegd. Ook is het niet noodzakelijk om belanghebbenden opnieuw te horen voorafgaand aan het nemen van deze nieuwe beslissing op bezwaar. Bovendien is Tomassen destijds de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen en deze zienswijze vormde toen geen aanleiding om af te zien van handhavend optreden. Daarnaast zijn er nieuwe controles door de ODNV uitgevoerd, maar uit deze controles komt eenzelfde beeld naar voren, namelijk dat er sprake is van een overtreding van de geluidnormen, verkeersbewegingen en werktijden.

In strijd met bestemmingsplan

Ook nieuw is dat uit de rechtbankprocedure naar voren is gekomen dat het gebruik van de percelen Fokko Kortlanglaan 112 (achterste deel) en Fokko Kortlanglaan 122 in strijd is met het bestemmingsplan en dit gebruik niet in de aanvraag en ontwerp-omgevingsvergunning is opgenomen (enkel de milieu activiteit is aangevraagd, niet de activiteit ‘handelen in afwijking bestemmingsplan’). Tomassen is zelf als derde partij betrokken geweest in deze beroepsprocedure en zijn belangen zijn in deze procedure ook van begin af aan meegenomen. De rechtbank besloot op 31 maart 2022 dat de gemeente een nieuw besluit moest nemen. En daarbij naast de bedrijfsbelangen van Tomassen Duck-To ook moet kijken naar de belangen van de omwonenden. Tomassen is al geruime tijd met de gemeente in overleg over het verkrijgen van een nieuwe vergunning voor de uitbreiding van zijn bedrijf. Dit is een complex traject dat al lang duurt. In de tussentijd ervaren omwonenden al overlast van de uitbreiding. De gemeente wilde in eerste instantie niet handhaven, vanwege dit vergunningentraject. De rechtbank vond dat de gemeente opnieuw een besluit moest nemen. En daarbij kritischer moest kijken naar de belangen van de omwonenden. Dat heeft de gemeente nu gedaan.

Overlast beperkt

Omwonende Cora van Eijsden reageerde vanmiddag positief op dit besluit. ,,Natuurlijk zijn we blij. We hopen dat de overlast op deze manier beperkt blijft," reageert ze. Van een prettige woonomgeving is volgens Van Eijsden al lang geen sprake meer. Haar woning staat inmiddels te koop, maar volgens haar is dat nog niet zo eenvoudig. Zicht op legalisatie is overigens ook voor een aantal politici nog maar relatief. ,,Dat komt omdat de procedure tot afgifte van een voorlopige VVGB (Verklaring van geen bedenkingen) al onjuist was," vertelt raadslid Han Wilhelm. ,,Ook inhoudelijk klopte er een aantal dingen niet." Hij vindt het ook op zijn zachtst gezegd vreemd dat er zienswijzen zijn ingediend die na ruim 2,5 jaar nog steeds niet zijn beantwoord. ,,De voorlopige VVGB kan dus niet voldoen en we hebben op 16 oktober als raad met elkaar afgesproken dat we geen aanpassingen zouden doen en  dat er geen nieuwe VVGB zou worden afgegeven." 

Plus leifheit