Extra aandacht voor kinderen en hun ouders

ERMELO - Ieder jaar worden duizenden kinderen uit huis geplaatst, omdat het - om wat voor reden dan ook - binnen een gezin niet meer gaat. Buurtgezinnen probeert dat te voorkomen. In Nederland is Buurtgezinnen al in veel gemeenten actief. En sinds februari ook in Ermelo. Een gezin dat wel wat steun kan gebruiken bij de opvoeding van de kinderen (vraaggezin) wordt gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en kunnen ouders even tot zich zelf komen. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Het motto: opvoeden doe je samen.

Er zijn in Ermelo al veel gezinnen die zich hebben aangemeld. Jolande van de Berg is coördinator van Buurtgezinnen in Ermelo. Inmiddels is in Ermelo de eerste koppeling tussen twee gezinnen een feit. “Een klein feestje, maar eigenlijk een groots moment”, zegt Jolande. De eerste stap voor een koppeling is dat gezinnen kennis maken met elkaar om te zien of er een klik zit. Deze eerste kennismaking tussen beide gezinnen verliep heel ontspannen. De 3-jarige jongen, die bij het steungezin komt spelen, banjerde al snel door het huis met de tevoorschijn getoverde blokken. De 13-jarige zoon van het steungezin speelde mee en kreeg een aai en compliment over zijn mooie haren. Samen nog even op de trampoline en de kippen voeren.

Ruimte en begrip van beide kanten

Tijdens deze kennismaking werd er open met elkaar gesproken met ruimte en begrip voor elkaar. Fijn om te horen dat het vraaggezin, ondanks dat het moeilijk is om hulp te vragen, blij is met deze stap. De steunouders gaven aan dat zij hen graag helpen door hun zoontje een fijne plek en tijd te geven op de dagen dat hij daar zal zijn. Zij herkennen vanuit eigen ervaring dat opvoeden niet altijd makkelijk is en dat een beetje hulp dan heel fijn is. “Bij het afscheid gaf de 3-jarige een knuffel aan iedereen. Een mooie start van een fijne samenwerking tussen vraag- en steungezin”, aldus Jolande van de Berg.

Buurtgezinnen is er voor gezinnen met kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook, wel wat hulp kunnen gebruiken bij de opvoeding. Ieder gezin heeft moeilijke periodes en opvoeden kan heel pittig zijn. Niet iedereen heeft vrienden of familie in de buurt wonen die kunnen bijspringen. Dan kan een steungezin in de buurt een uitkomst zijn. Een gezin waar jouw kinderen regelmatig welkom zijn, zodat jij even op adem kunt komen. Gemeenten waar Buurtgezinnen actief is, dragen financieel bij. Hans de Haan, wethouder Sociaal Domein: “Buurtgezinnen is een mooi initiatief waarin men naar elkaar omkijkt. Dat gebeurt op een snelle en laagdrempelige manier. Met Buurtgezinnen wordt zichtbaar hoe waardevol het is als mensen elkaar kunnen helpen en steunen.”

Hulpvraag

Wie steun of hulp wil bij de opvoeding kan een beroep doen op Buurtgezinnen. Zij kunnen een gezin in de buurt zoeken dat ouders net dat steuntje in de rug kan geven. Meer informatie www.buurtgezinnen.nl