'Ik hou van Oost!'

ERMELO - Op vrijdag 20 mei staat het Leefbaarheidsteam Ermelo met een bus op het voormalige Boeldagterrein (Smidsweg) met koffie. ,,Daar willen we (nogmaals) inventariseren of er behoefte is om wat meer met elkaar in contact te komen en hoe we de wijk Oost ‘bewoonbaarder’ kunnen maken," vertelt Jan Vonkeman, bewoner van deze wijk. De flyer daarvan is deze week verspreid in wijk Oost.

In Ermelo Oost worden momenteel de contouren van een wijkplan op papier gezet. Een plan met, voor en door bewoners. Eén van de kartrekkers is Jan Vonkeman. ,,Ik ben een Oosterling, ik adem oost, ik woon hier al vijftig jaar,” vertelt Vonkeman.
Twee jaar geleden ontmoette hij tijdens een nieuwjaarsreceptie Ad de Kort en hij raakte geïnspireerd door Ads verhaal over wijk West. ,,Daar wordt serieus werk gemaakt om de sociale elementen naar boven te halen. Dat lijkt mij ook goed voor wijk Oost.” In ieder geval om het te proberen.

Mentale en sociale armoede

Jan schetst een beeld van de huidige tijd. ,,Corona en de inflatie hebben sporen getrokken, ook in wijk Oost.” Ondertussen las hij de nieuwsbrieven van wijk West. ,,En die pakken het zeer professioneel aan!” Dat zag Jan ook voor zijn wijk wel zitten.
,,Ik collecteer eens in de twee jaar voor Alzheimer Nederland. Ik loop dan aardig wat straten af, sterker nog ik stroop ze af. Een eerste woord zegt alles, vaak voel ik aan dat er behoefte is aan een gesprek. Soms word ik gevraagd binnen te komen en dat doe ik dan. Ik trek daar ook vijf volle avonden en een zaterdag uit.” Tijdens die gesprekken wordt Jan Vonkeman vaak verrast door verhalen. ,,Dan kom je er eigenlijk achter hoeveel mentale én sociale armoede is, als ik het zo mag zeggen.” Wat dat betreft hoopt Vonkeman dat mensen meer gaan omzien naar de medemens. Ondertussen wordt er goed gekeken en geïnventariseerd naar wat er nodig is in de wijk. ,,We willen brainstormen met wijkbewoners. Zien we mogelijkheden?” Vonkeman legt uit dat het logisch is dat in de kinderrijke buurt wordt gebarbecued en dat daar een buurtapp is. ,,Maar hoe doen we het in andere buurten? Voelt iedereen zich gezien?” Er zijn wat hem betreft vijf of zes bewoners als sleutelfiguren nodig. Zo zou er wat hem betreft een wijkraad gevormd kunnen worden, die zich in eerste instantie gaat toeleggen op het opstellen van een wijkplan. ,,Het zou ook fijn zijn als we een paar ambassadeurs hebben, ik denk bijvoorbeeld aan (oud) wethouders die in de wijk wonen." Wijkbewoners zijn vrijdag van harte welkom voor een kop koffie en om van gedachten te wisselen.

 

Jan. ,,We moeten gewoon wat meer welzijn creëren. Er zit in Oost alles. Ik ben niet een sociaal prediker, maar ik weet zeker dat we door de oudere generatie met jongeren in contact te brengen er meer begrip komt voor elkaars situatie.”