Week tegen de Ondermijning verloopt positief in Ermelo

ERMELO - Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Ermelo. Vorige week is in de hele regio Noord- en Oost-Gelderland extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit. Het doel van deze week was onder andere bewustwording. Wat is ondermijning, wat zijn de risico’s zijn en wat kun je eraan doen?

In het hele gebied Noord- en Oost-Gelderland zijn verschillende integrale controles uitgevoerd, ook in Ermelo. Zo zijn een dertigtal garageboxen gecontroleerd, in samenwerking met de eigenaar. Ook het team van de politie dat zich bezighoudt met controles op het gebied van mensenhandel en prostitutie is op pad geweest. Bij deze controles zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Bij een politiecontrole waar het verkeersteam en vertegenwoordigers van de gemeente aan meededen zijn een aantal processen-verbaal uitgeschreven.

Boodschap

Burgemeester Dorine Burmanje: ,,De verschillende controles tijdens de Week tegen de Ondermijning hebben in Ermelo geen grote ongeregeldheden aan het licht gebracht, daar ben ik blij mee. Wat de week hopelijk wél heeft opgeleverd is dat onze inwoners en ondernemers zich meer bewust zijn van de risico’s van ondermijning, hoe zij het kunnen herkennen en wat ze er tegen kunnen doen. In de strijd tegen ondermijning zijn de signalen van inwoners en ondernemers van groot belang. Een belangrijke boodschap is daarom; zie je signalen die op ondermijning kunnen duiden, meld het dan bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem.”