Repetities van shantykoor moeten gewoon kunnen

ERMELO - De fractie van de SGP klimt op de bres voor de Hof van Minemeu. Eigenaar Gert Staal kreeg vier weken geleden een dwangsom opgelegd toen shantykoor Ermeluiden in de schuur aan de Telgterweg repeteerde. Het gaat om een boete van 2.500 euro die door het college is opgelegd aan de eigenaar van het gebouw.

,,Los van de vraag of het strikt juridisch wel of niet terecht is dat er gehandhaafd wordt, willen we als SGP fractie toch vragen om te kijken wat er wel mogelijk gemaakt kan worden door goede afspraken te maken tussen eigenaar en gemeente en dit ook vast te leggen in een overeenkomst dan wel een vergunning," stelt fractievoorzitter Leo van der Velden. ,,Ik heb Gert Staal expliciet gevraagd of hij er ook horeca activiteiten wil realiseren. Want dat is iets wat we hier liever niet willen zien. Maar wat ons betreft zou er toch meer mogelijk moeten zijn dan nu het geval lijkt of blijkt. Dit is ook ingegeven door de wijze waarop de gemeenteraad destijds akkoord is gegaan met de huidige bestemming."

Shantykoor

Duidelijk is dat het gaat om kleinschalige activiteiten zoals een sjoelavond voor de buurt of een verjaardag voor familie en buurtgenoten. ,,Zeker in deze tijd, met corona op de loer, hebben vooral ouderen de behoefte aan meer ruimte tijdens familiebijeenkomsten. Deze mensen hebben thuis onvoldoende ruimte om iedereen te ontvangen en moeten wat ons betreft gebruik kunnen maken van De Hof van Minemeu," aldus Van der Velden. Ook de repetities van het Shantykoor Ermeluiden moeten wat de SGP betreft worden toegestaan, net als de Bijbelkring en vergaderingen over buurtaangelegenheden.

Proportioneel

Met het stellen van de vragen wil Van der Velden niet stellen dat de gemeente juridisch onjuist heeft gehandeld. ,,Maar we vragen we ons wel af of het proportioneel is dat er € 2500,- moet worden voldaan en of een dergelijk particulier initiatief door het college niet veel meer op waarde moet worden geschat. De eigenaar heeft een enorme investering gedaan om een meerwaarde te creëren voor de samenleving, het resultaat is nu dat hij uit angst geen enkele activiteit meer durft toe te staan. Het minste wat je verwacht is dat er een gesprek met het college had plaatsgevonden, maar zo we begrepen loopt de communicatie met de gemeente alleen via de handhavingsjurist."