Start 'Veluwe aan Zee' 

ERMELO – Vanmorgen is een officiële start gemaakt met de aanleg van het natuur-inrichtingsproject ‘Groene Kruispunt Nuldernauw’. Het Groene Kruispunt is het eerste grote project en een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Veluwe aan Zee’.

Langs het Nuldernauw wordt een rietmoeras aangelegd. Op land gaat het riet over in vochtige en droge bosschages en kruidenrijk grasland en aan de waterzijde sluit het aan op de bestaande rietoever. Hierdoor ontstaat een leefgebied voor de Roerdomp en de Grote Karekiet en tegelijk wordt het gebied veel aantrekkelijker voor andere vogels, vissen, amfibieën, insecten en vele plantensoorten. Wethouder Ronald van Veen is blij met de nieuwe natuur. ,,Ik ben ook enorm trots op alle ambtenaren en instanties die hebben samengewerkt om dit project te realiseren. Het is een bijzonder moment dat nu eindelijk spreekwoordelijk de schop in de grond gaat.”

Pijlers

Het Groene Kruispunt is een onderdeel van het bestemmingsplan Strand Horst. ,,Met de start hiervan wordt ook de uitvoering van het bestemmingsplan gesymboliseerd. Dit is een mooie ontwikkeling voor Ermelo om daarmee zowel natuur als recreatie goed op de kaart te zetten. Beiden zijn belangrijke pijlers voor onze gemeente,” aldus Van Veen. Het grootste deel van de werkzaamheden wordt in de periode oktober tot en met december 2022 plaatsvinden. Omdat de winterperiode minder gunstig is voor het aanbrengen van nieuwe beplanting wordt hiermee gewacht tot maart of begin april 2023.