'We zijn blij met de samenwerking'

ERMELO - Twee oversteekpunten van de Telgterweg, ter hoogte van de Bernhardschool, worden dit najaar aangepast door de gemeente Ermelo. Zo worden er drempels geplaatst, het verkeerslicht wordt vervangen door een zebrapad met extra verlichting en de schoolzone wordt gemarkeerd op het wegdek.

Er komen drempels bij om de snelheid te verlagen naar 30km. Deze drempels zijn bus-vriendelijk en gemaakt van rubber. Deze veroorzaken minder geluid en -trillinghinder dan conventionele drempels. De herinrichting is in overleg met de verkeerscommissie van de school tot stand gekomen. De ouders spreken van een succesvolle samenwerking tussen de gemeente, betrokken ouders en de directie van de Bernhardschool. Froukje Cornet, moeder van twee dochters:,,De oversteek van de Telgterweg was al langer een doorn in het oog van ons als ouders. Automobilisten rijden er te hard, negeren het rode verkeerslicht of rijden met volle vaart door bij de zebrapaden. Je houdt je hart vast. Onze kinderen kunnen zo niet veilig naar school."

Meldingen

Diverse meldingen bij de gemeente leidden in eerste instantie nergens toe. Daarop besloot Cornet om samen met ouders Annemarie van de Vreede, Kelly van der Dussen en schooldirecteur Michiel Fokkelman de handen ineen te slaan. De drie ouders verzamelden medestanders, spraken met omwonenden, lieten vragenlijsten invullen door wijkbewoners, vroegen advies aan Veilig Verkeer Nederland, hielden incidenten bij en deden hun verhaal bij de gemeenteraad. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat zij toch werden uitgenodigd om met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren te praten over een oplossing.

Veelvuldig overleg

De werkzaamheden die nu aan de Telgterweg worden gedaan, zijn tot stand gekomen na veelvuldig overleg tussen ouders, schooldirectie en gemeenteambtenaren. Er moest creatief worden gewerkt, omdat er maar een beperkt budget was. Van de Vreede: ,,De uiteindelijke situatie is hopelijk een stukje veiliger. We hadden eigenlijk nog wel meer wensen, maar niet alles was mogelijk. Dat was soms lastig voor ons, maar de ambtenaren luisterden naar onze mening en wij mochten meedenken in het ontwerp." Van der Dussen: ,,We zijn heel erg blij met deze samenwerking. Het ging niet vanzelf, maar uiteindelijk werden we door de gemeente Ermelo wel echt serieus genomen. We hopen vooral dat verkeersdeelnemers zich nu bewuster zijn van het feit dat hier kinderen oversteken. Let op je snelheid, geef voorrang bij de zebrapaden en laat onze kinderen veilig naar school gaan!" De gemeente Ermelo heeft 36.000,- euro uitgetrokken om de oversteek op de Telgterweg ter hoogte van de Prins Bernhardschool te verbeteren.