Kritische burgers willen inzicht in rollen 

ERMELO – Het is inmiddels twee jaar geleden dat voormalig burgemeester André Baars ervoor koos om op te stappen. Tijdens de presentatie van het onderzoeksrapport over zijn functioneren meldde Baars, na een verklaring te hebben voorgelezen, zijn ontslag in te dienen bij de Koning. Om meer openbaarheid te krijgen in wat er precies is gebeurd, besloten een groepje inwoners gespreksverslagen op te vragen. Hierin wilde de gemeente niet meegaan. De inwoners, onder de naam Initiatief Bestuurlijk Ermelo gingen daarna naar de rechter.

De kritische inwoners willen de verslagen inzien met bijvoorbeeld de fractievoorzitters. Zij zeiden het vertrouwen in de burgemeester op en gingen in gesprek met de Commissaris van de Koning. Na een onderzoek, onder leiding van professor dr. Paul Frissen, leek er nog ruimte voor verzoening. Frissen stelde in dit rapport dat er niks bijzonders aan de hand was. De fractievoorzitters waren echter niet gelukkig met de analyse van Frissen. Fractievoorzitters misten in dit rapport bijvoorbeeld de bevindingen uit gesprekken met de gemeentesecretaris. Maar ook de vermenging van onderwerpen in de burgemeestersportefeuille en de opstelling van Baars het verlof van toenmalig wethouder Van der Velden.

Argumenten

Om beter inzicht te krijgen in welke rol volksvertegenwoordigers, het college en de gemeentesecretaris hebben gespeeld in de bestuurscrisis die ontstaan is, wil Initiatief Bestuurlijk Ermelo de stukken openbaar hebben. Maar daar voelt de huidige raad niets voor. Met een beroep op de Wet open overheid (WOO) stapten de inwoners naar de rechtbank. Die stelde hen in juli in het gelijk. Het argument waarop de raad inzage weigerde, het beschermen van Baars’ persoonlijke levenssfeer, werd van tafel geveegd. Na zijn vertrek is er al te veel naar buiten gekomen om dit te rechtvaardigen. Volgens de rechtbank heeft de raad bij de weigeringen van de verslagen van de fractievoorzitters met de burgemeester onvoldoende meegewogen dat door het onderzoeksrapport al veel informatie bij het grote publiek bekend is geworden.

Beroep

Tijdens een geheime vergadering besloot de huidige Ermelose raad in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Omdat daar de nodige tijd overheen kan gaan, besloot men de hoogste bestuursrechter te vragen om een voorlopige voorziening, om het vonnis van de rechtbank nog niet te hoeven uitvoeren. De voorzieningenrechter gaf de raad echter een tik op de vingers aangezien onderbouwing ontbreekt. De uitspraak in de spoedprocedure is dan ook dat de gemeenteraad uiterlijk 30 november een nieuw besluit nemen met inachtneming van wat de rechtbank er inhoudelijk over heeft gezegd. Vraag blijft dus nog even of de gemeente Ermelo de gevraagde stukken openbaar moet maken, ondanks de vertrouwelijkheid van de gesprekken.