Agrarische sector is belangrijke economische pijler

ERMELO - ,,Er moet snel een einde komen aan alle onzekerheid,” stelt wethouder Hugo Weidema. Het gaat hierbij om de stikstofproblematiek en de toekomst voor de boeren. Een belangrijke graadmeter hierbij is het standpunt van de provincie Gelderland. Daarom komt Gelders gedeputeerde Peter Drenth dinsdag 22 november naar Ermelo. Hij zal in gesprek gaan met de lokale boeren.

Het college van de gemeente Ermelo heeft de afgelopen periode meermaals gesprekken gevoerd met Ermelose agrariërs. Aanleiding voor het contact waren de honderden omgekeerde vlaggen die onder andere aan lantaarnpalen waren bevestigd. Boeren hebben het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Daardoor ontstond er protest wat zich uitte in allerlei vormen. Inmiddels zijn er in de verschillende kernen bijeenkomsten geweest. Daar is het idee geboren om gezamenlijk een brief op te stellen richting de provincie Gelderland. Hierbij is ook de wens uitgesproken om een bijeenkomst te organiseren met gedeputeerde Drenth.

Onmisbare economische pijler

In het verlengde van de brief wil het college samen met de boeren de gedeputeerde informeren over de Ermelose situatie en hem wijzen op de lokale agrarische sector als onmisbare economische pijler. Daarnaast wil men de bereidheid van de boeren uitspreken om gezamenlijk perspectiefrijke oplossingen voor de problemen te ontwikkelen, gebruikmakend van kansen en mogelijke innovaties.

karakter

De agrarische sector bepaalt voor een belangrijk deel het karakter van deze gemeente. De ondernemers hopen op perspectief. De provincie Gelderland liet eerder al weten dat men niet van plan is om agrarische bedrijven te onteigen, dat is voor het behalen van de stikstofdoelen ook niet nodig. De uitkoop van boerenbedrijven vindt alleen plaats als de eigenaar zelf heeft aangegeven te willen stoppen. Of de gedeputeerde morgen alle zorgen kan wegnemen, is nu de vraag.