Hoop op andere politiek met oog voor àlle mensen

ERMELO –  Afgelopen zaterdag hingen boeren opnieuw omgekeerde vlaggen op in Ermelo. Die omgekeerde vlaggen staan voor meer dan de onvrede van de boeren. ,,Er is zoveel mis! Het is een noodsignaal,” zeggen de agrariërs. Ze noemen als voorbeeld de aardbevingsschade in Groningen en de gedupeerden van de Kindertoeslagenaffaire. Maar natuurlijk gaat het ook over de stikstofproblematiek en de toekomst van de boeren.

Vandaag werd bekend gemaakt dat een veel groter aantal boeren zou moeten stoppen om stikstofruimte te creëren voor de bouw van woningen en wegen. Dat maakt dat de kans op meer protestacties groeit. Boeren hebben het gevoel met de rug tegen de muur te staan. ,,We hebben hele goede gesprekken gevoerd met het college in Ermelo,” vertelt één van de boeren uit Telgt. Inmiddels zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. ,,Daar is het idee geboren om samen een brief op te stellen richting de provincie Gelderland, waarin we benadrukken dat boeren perspectief verdienen,” vertelt wethouder Sarath Hamstra. ,,Die brief is bijna klaar en de behoefte aan perspectief onderschrijven wij uiteraard ook. En zodra dat perspectief er is, zullen de vlaggen ook verdwijnen. Dat is wat boeren zelf zeggen.”

Onrechtvaardig

De afgelopen jaren konden boerenbedrijven met een PAS-melding (PAS betekent Programma Aanpak Stikstof) hun werk doen. Maar de Raad van State maakte daar in 2019 een einde aan en sindsdien zijn die bedrijven 'illegaal'. Dat voelt voor de agrariërs onrechtvaardig. Volgens hen is stikstof geen probleem, maar tot probleem gemaakt. ,,Het zijn idioot hoge eisen die ons worden opgelegd en dat in groot contrast met andere Europese landen waar boeren zelfs nog mogen uitbreiden. Dat valt toch niet uit te leggen?” Ze krijgen dagelijks steunbetuigingen. ,,Er is veel begrip. Natuurlijk zijn er ook mensen die zich storen aan de vlaggen. Dat vinden we vervelend. Maar laat ze alsjeblieft ook naar ons luisteren: Nederland is in nood en daarom doen we het.”

Appels voor Arcade

Overigens hebben de boeren zelf op sommige plaatsen vlaggen weggehaald. ,,We werden gebeld door iemand van woonzorgcentrum Arcade over de verwarring bij bewoners. Natuurlijk hebben we de vlaggen toen verwijderd. En we hebben er appels uitgedeeld,” aldus één van de Ermelose boeren. Hij hoopt dat de Kritische Depositie Waarde (KDW) van tafel gaat. ,,We gaan nu samen met het college richting de provincie om een signaal af te geven. Ik hoop dat we bijvoorbeeld met gedeputeerde Peter Drenth om de tafel kunnen. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de deur, biedt dat misschien perspectief. Onze hoop is op een andere politiek met oog voor àlle mensen.” Hij benadrukt dat deze voorgestelde maatregelen consequenties hebben voor iedereen. ,,We hebben elkaar keihard nodig. De boeren zijn voedselmakers. Als die vertrekken uit Nederland, dan is dit land straks failliet.”