In het weiland blijven de vlaggen hangen

ERMELO - Ermelose boeren hebben de vlaggen die zij in de openbare ruimte ophingen verplaatst naar eigen terreinen. Toekomstperspectief ontbreekt nog steeds, maar boeren voelen zich nu meer gehoord. Tijdens verschillende bijeenkomsten gingen boeren, het college van burgemeester en wethouders, en in november ook gedeputeerde Peter Drenth van de provincie, met elkaar in gesprek. De gemeente Ermelo is blij met de actie van de boeren en met de bereidheid om met elkaar in gesprek te blijven.

Boeren uit de buurtschappen Horst, Telgt, Speuld, Leuvenum en Staverden spraken tijdens de eerste twee bijeenkomsten met de burgemeester en wethouders. Gedeputeerde Drenth was aanwezig bij de derde, laatste bijeenkomst in november. Aanleiding voor het eerste contact waren de omgekeerde vlaggen die op veel plaatsen zijn opgehangen, als reactie op de stikstofplannen van het kabinet. Na het eerste gesprek bleek van beide kanten de behoefte om samen te kijken naar het bredere stikstofprobleem. Het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomsten die volgden was het perspectief van de boeren in relatie tot de stikstofcrisis.

Behoud buitengebied

Naar aanleiding van de bijeenkomsten stuurde het college een brief naar de provincie, waarin nadrukkelijk steun is uitgesproken voor het behoud van de huidige Ermelose buitengebieden, en de boeren die daar werkzaam zijn. Ook nodigde het college Gelders gedeputeerde Peter Drenth uit voor de derde bijeenkomst. Het was een druk bezochte avond, veel boeren uit de verschillende buitengebieden waren aanwezig. Tijdens de avond is veel besproken en toegelicht.

Standpunten 

Wethouder Sarath Hamstra: ,,Het ophangen van de vlaggen was een noodsignaal, om aan te geven dat de boeren geen perspectief meer zien voor hun bedrijven, als de plannen in hun huidige vorm worden doorgezet. Er zijn echter ook inwoners die moeite hadden met dit gebruik van de vlag. Tijdens de bijeenkomsten zijn op een goede manier standpunten uitgewisseld en is volop aandacht geweest voor de lokale en provinciale insteek in deze discussie. We zijn blij met deze vervolgactie van de boeren. Met elkaar in verbinding blijven en luisteren naar elkaars beweegredenen werkt dus en geeft wederzijds vertrouwen. Over de rol van de gemeente en de boeren bij de ontwikkeling van de plannen voor Gelderland blijven we in gesprek.”

Steun

,,Het verschaffen van concreet perspectief op zo’n avond is natuurlijk moeilijk,” aldus één van de veehouders. ,,Wel krijg ik het gevoel gesteund te worden door de lokale en provinciale overheid, maar ook zij zitten gebonden aan Den Haag. Al met al geef ik Drenth het voordeel van de twijfel.” Aan het eind van de avond werd burgemeester Burmanje bedankt voor haar inzet als interim-burgemeester en haar uitgesproken steun voor behoud van de buitengebieden. Om haar opvolger, Hans van Daalen, niet direct in verlegenheid te brengen hebben boeren inmiddels de vlaggen aan de (openbare) lantaarnpalen verwijderd, voor zover door boeren opgehangen. ,,Op eigen terreinen en percelen blijven ze echter voorlopig wel hangen”, aldus een veehouder. ,,Zo lang Den Haag op deze koers blijft, zal dit signaal blijven wapperen.”

Vernielingen

Daags na de verwijdering van de vlaggen aan de lantaarnpalen, is afgelopen zondagavond/nacht een tiental vlaggen op privéterreinen en percelen vernield en gestolen. Ook zijn palen op privéterrein vernield. Door meerdere boeren is hiervan inmiddels aangifte bij de politie gedaan. De politie zegt de aangiftes serieus te nemen.