Donaties moeten zorgen voor elektrische shovel

ERMELO - Schaapherder Marion Derks oogt nog relaxed. Toch bereidt ze zich al voor op de lammertijd die binnen twee weken van start gaat. Dan slaapt ze in het gebouwtje naast de Ermelose schaapskooi, maar voorlopig kan ze nog rustig naar huis.

,,Het weer is ruig en de schapen willen dan graag terug naar de kooi,” vertelt Derks. Ook de voedingswaarden van de hei is gering, dus Derks voert ze bij. In de kooi worden grote kuilgrasbalen gebracht met een kniklader. ,,We hebben een actie opgezet om een elektrische shovel aan te schaffen. De huidige kniklader is gewoon op. Daarnaast is het op alle fronten beter als we dit werk met een milieuvriendelijke, stille shovel kunnen doen.” Derks vertelt hoe de provinciale subsidieaanvraag voor duurzame investeringen in de agrarische sector is afgekeurd. En dat terwijl duurzaamheid, juist bij de schaapskooi, aan de rand van het Natura 2000 gebied, zo belangrijk is. Maar stichting Schapedrift is niet voor één gat te vangen. ,,We hebben een ‘shovel actie’ opgezet. Zo hopen we met hulp van particulieren en het bedrijfsleven alsnog de elektrische shovel aan te kunnen schaffen.” Een elektrische shovel heeft natuurlijk geen uitstoot van gassen. Wanneer nu de oude kniklader het werk doet, dan staan de schapen in de dieseldampen. Een situatie die Marion Derks graag wil verbeteren. Daarnaast zou er, mede dankzij de aanwezigheid van zonnepanelen, dan ook geen brandstof meer ingekocht hoeven te worden.

Exclusief arrangement

De Ermelose kudde bestaat momenteel uit 242 Veluwse heideschapen. Derks verwacht dat er komende weken zo'n tweehonderd lammeren geboren worden. ,,164 ooien zijn gedekt," aldus de schaapherder. Ze heeft het plan opgevat om een beperkt aantal mensen uit te nodigen haar te helpen tijdens de lammertijd. ,,Dat kan tegen betaling van 100 euro. Dat geld komt dan ten goede aan de shovel die we zo hard nodig hebben," vertelt ze. Derks krijgt vaak de vraag of men eens kan helpen met de werkzaamheden. En omdat de stichting op zoek is naar manieren om het geld bij elkaar te sprokkelen, bedacht ze dat dit wel eens een optie zou kunnen zijn. ,,We laten dan maximaal twee mensen per keer toe, zodat het ook iets exclusiefs blijft. En er is natuurlijk grote kans dat men getuige is van de geboorte van een lammetje." Omdat vele beetjes ook een hoop maken, hoopt Derks dat er ook qua donaties vele beetjes binnenkomen. Men kan een bijdrage storten op rekeningnummer NL33 RABO 0119 7430 51 ten name van Stichting Schapedrift onder vermelding van 'Shovel Actie'.