Op E-steps door het buitengebied

ERMELO - Afgelopen vrijdag was de symbolische aftrap voor de ontwikkeling van een nieuwe gebiedsvisie op de agrarische enclave Speuld, Leuvenum, Staverden, De Beek, Houtdorp en Drie. Op E-steps van de lokale onderneming Greenvalley Electric Fun heeft de Buurtvereniging Speuld en omstreken, wethouder Ruimtelijke Ordening Ronald van Veen kennis laten maken met de thema’s die in de omgeving actueel zijn. In de rondtoer werd stilgestaan bij onderwerpen zoals het heidebeheerplan, verkeersveiligheid, woningbouw, landbouw en de landschappelijke waarde van een open Brink. Verder werd stilgestaan bij de multifunctionele betekenis van de school en de sociale functie voor jong en oud van de activiteiten die snackbar ’t Speuldje organiseert.

De huidige Dorpsvisie Speuld stamt uit 2008 en moet worden vernieuwd en uitgebreid met 
het omliggende agrarische gebied. Nieuwe thema’s als functieverandering en duurzaamheid verdienen aandacht en zijn van belang om over na te denken omdat ze grote invloed hebben op de sociale cohesie en de kwaliteit van het landschap. Daarnaast keren bestaande thema’s uit de dorpsvisie terug zoals veiligheid, wonen, werken, recreatie en natuur- en landschapswaarden. De inwoners worden de komende maanden bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie betrokken. Tegelijkertijd wordt er gekeken op welke wijze de visieontwikkeling een bijdrage kan leveren aan een ruimtelijk programma voor de gebieden Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS). GEUS is een initiatief van de provincie Gelderland met als doel om samen mogelijkheden te creëren voor een toekomstbestendig leefbaar landelijk gebied.