Winkel maakt plaats voor woningbouw

ERMELO - Van den Brink Vastgoed mag aan de Dokter Holtropstraat 102 vijf appartementen realiseren. Woensdagavond heeft de raad hier goedkeuring over uitgesproken. Het bestaande winkelpand en de woonruimte erboven worden gesloopt en maken plaats voor de nieuwe, 100% sociale woningbouwplannen.

De vastgoedondernemer is al een jaar of vier bezig met de nieuwbouwplannen. Nu de vergunningenprocedures doorlopen zijn, heeft Van den Brink groen licht. Voor de bouw trekt de ontwikkelaar nog een jaar uit. Het plan is om een vijftal appartementen te realiseren met een oppervlakte van ongeveer 45 m2. Deze appartementen zullen t.z.t. te koop worden aangeboden. Met de nieuwe verordening sociale woningbouw en nieuwe beleidsnotitie sociale woningbouw, vastgesteld door de raad, is de nieuwe sociale koopgrens verhoogd naar €260.000,-.

Buurtoverleg

In juni 2021 heeft er een buurtoverleg plaatsgevonden. Voorafgaand is er een informatiedocument aan alle omwonenden verstrekt. Over het algemeen waren er geen bezwaren, wel is er door meerdere omwonenden aandacht gevraagd voor parkeren. Tijdens de beeldvormende vergadering is er positief gereageerd op de manier hoe initiatiefnemer de betrokkenen geïnformeerd heeft. Ook het feit dat er meer sociale woningbouw gerealiseerd wordt dan noodzakelijk, werd goed ontvangen. De projectontwikkelaar heeft met een anterieure overeenkomst vast laten leggen dat er verevening mogelijk is op een andere locatie. Dat zal gebeuren op de bouwlocatie aan de Zeeweg.