Veel ondernemers hebben maatregelen getroffen

ERMELO/ REGIO - Naar aanleiding van het Energieakkoord, dat op 6 september 2013 werd gesloten, heeft de regering een label C-verplichting voor kantoren vastgesteld. Eigenaren van kantoorpanden kregen vervolgens bijna tien jaar de tijd om voor financiering zorg te dragen en de label C-verplichting zoveel mogelijk in te passen in reguliere onderhoudsmomenten.

Veel ondernemers op Kerkdennen en op Veldzicht hebben hierop actie ondernomen. Zo zijn er de afgelopen jaren energiescans inclusief Plan van Aanpak gemaakt om de puzzel van investeringen en besparingen inzichtelijk te maken. Dit werd aangeboden vanuit Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Als er nu nog niet voldoende maatregelen genomen zijn, is er sprake van een economisch delict. Wanneer verhuurders geen label hebben, moet dat snel gebeuren.

Verplichtingen

,,We hebben in Ermelo 57 bedrijven, die vermoedelijk moeten voldoen aan de label C- verplichting, schriftelijk benaderd,” zo laat de gemeente Ermelo weten. Ook de ondernemersnieuwsbrief is ingegaan op die verplichting. ,,In die brieven hebben wij gevraagd of het de vastgoedeigenaren lukt om tijdig aan de verplichting vanuit de Rijksoverheid te voldoen,” zegt wethouder Hugo Weidema. Inmiddels zijn er 17 reacties gekomen. Acht bedrijven gaven aan te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het label. Eén gaf aan er mee bezig te zijn en te kunnen voldoen aan de verplichting per 1 januari 2023 aan. Voor acht bedrijven is de label-C verplichting niet van toepassing.

Handhavingstraject

Het niet voldoen aan de label-C verplichting is voor de gemeente uiteindelijk wel de aanleiding om een handhavingstraject te starten. Weidema: ,,We zullen in dat geval met de ondernemer in gesprek gaan. De onderneming krijgt ruimte om alsnog de zaken op orde te brengen. Wij houden daarbij rekening met de lange levertermijnen van onderdelen in duurzame technologie.”