Rechtbank oordeelt over zes zaken

ERMELO - De rechter heeft woensdag geoordeeld dat bezoekers van restaurant Lazy Tiger in Ermelo voortaan hun auto niet meer in de groenstrook mogen parkeren. Dat betekent dat de door de restauranteigenaar aangevraagde vergunning voor de vier extra parkeerplaatsen terecht door de gemeente Ermelo is afgewezen.

De Stichting DOEH diende verschillende handhavingsverzoeken in bij de gemeente omdat omwonenden van het restaurant structureel overlast ervaren. Zo parkeren bezoekers hun auto op een groenstrook terwijl dat eigenlijk niet mag. Ook zijn er te weinig parkeerplaatsen op het terrein, omdat het restaurantterras groter is dan bij de omgevingsvergunning was aangevraagd. Verder zorgt de reclameverlichting voor veel overlast. De eisers stellen dat de exploitatievergunning niet aan het restaurant verleend mocht worden omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn. De restauranteigenaar Lisuda Vastgoed B.V. vindt daarentegen juist dat er wel in de groenstrook geparkeerd mag worden. Daarom vroeg hij een vergunning aan voor vier extra parkeerplaatsen. 

Alle zaken tegelijk

Volgens de Parkeernormen zouden er op deze locatie 29 parkeerplaatsen moeten zijn. Wanneer de groenstrook niet gebruikt mag worden, zijn er slechts 19 parkeerplaatsen. Doordat de eigenaar de terreininrichting veranderde en het terras uitbreidde op de plek waar eerst parkeerplaatsen zouden zijn handelt de vergunninghouder in strijd met de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan De Driehoek en het bestemmingsplan Parkeernormen. In totaal behandelde de bestuursrechter zes zaken die allemaal gaan over restaurant Lazy Tiger. De zaken zijn zowel aangespannen door Stichting DOEH en omwonenden als door de eigenaar van het restaurant zelf. De rechtbank doet in alle zaken tegelijk uitspraak.

Terecht afgewezen

De rechtbank oordeelt nu dat er niet in de groenstrook mag worden geparkeerd. Dat betekent dat de vergunning voor de vier extra parkeerplaatsen terecht is afgewezen. Dit betekent ook dat het restaurant niet voldoet aan de parkeernorm en dat het college daarom wél moet handhaven. De last onder dwangsom die al is opgelegd, gaat niet ver genoeg omdat daarmee het parkeren in de groenstrook niet is verboden. De bestuursrechter vernietigt daarom deze last onder dwangsom. De rechter vernietigt ook een ander besluit dat gaat over handhaving bij het restaurant. De gemeente Ermelo moet binnen zes weken na de uitspraak een nieuwe beslissing nemen op het bezwaar. De bestuursrechter verklaart de andere beroepen ongegrond.