Eendenslachterij Ermelo valt buiten het vervoersverbod

ERMELO – In het zuidelijk deel van Ermelo geldt vanaf vandaag een Vervoersverbod omdat er op een vermeerderingsbedrijf voor eenden in Nijkerk vogelgriep is vastgesteld. De grens van het vervoersverbod loopt ten zuiden van de Ericalaan, Hamburgerweg en Telgterweg naar de Zeeweg. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 10.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf waar op dit moment geen dieren worden gehouden. In de 3-kilometerzone liggen zes andere pluimveebedrijven. Het besmette bedrijf ligt aan de rand van het pluimveedichte gebied in de Gelderse Vallei. Daarom worden deze zes bedrijven de komende 14 dagen door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10-kilometerzone liggen 196 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct een vervoersverbod. De grens van dit vervoersverbod loopt dwars door Ermelo. De borden zijn vandaag door het Ministerie van Landbouw in de gemeente Ermelo geplaatst. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10-kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Slachterijen

In het beperkingsgebied met vervoersverboden zijn twee corridors voor vervoer van pluimvee van buiten het gebied naar de pluimveeslachterijen van 2 Sisters Storteboom in Putten en Van Ee in Stroe. De eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo valt net buiten het 10-kilometergebied.

Afschermplicht

Sinds 5 oktober 2022 is ook de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.