Verschillende vermogensgrenzen bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen

ERMELO - Inwoners van Ermelo met een laag inkomen kunnen (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen. Dit geldt voor de afvalstoffenheffing, Diftar en riool- en waterzorgheffing. Voor het legen van de eigen containers is de kwijtschelding maximaal € 58,20. Voor riool- en waterzorgheffing is dat maximaal € 195. Progressief Ermelo wil dit voor een grotere groep mensen. Dit kan als de gemeente een hogere vermogensgrens gaat toepassen. ,,Inwoners met een laag inkomen kunnen dan iets gemakkelijker een spaarpotje opbouwen voor onvoorziene uitgaven als bijvoorbeeld een kapotte wasmachine," zegt René Arts namens deze partij.

Per 1 september 2022 mogen de gemeenten de vermogensgrens voor kwijtschelding verhogen. Het verhogen van de vermogensgrens houdt in dat mensen meer spaargeld mogen hebben en dan toch kwijtschelding krijgen. Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten hanteerde het afgelopen jaar strengere eisen dan nodig. Dat bleek uit een enquête van de NOS onder zo'n 180 gemeenten. Arts: ,,Wij willen weten hoe het college van de gemeente Ermelo deze nieuwe regel gaat hanteren." Daarom heeft hij vragen gesteld. ,,Wordt in Ermelo wel de hoogst mogelijke vermogensgrens gehanteerd?" Arts wil graag weten of dit college van plan is dit te doen en per wanneer dan? Een alleenstaande met een saldo tussen de 1775 en 3275 euro kan volgens berekeningen dan ook kwijtschelding aanvragen.Uit de enquete van de NOS bleek dat een groot deel van de gemeenten wel van is plan om vanaf dit jaar met de hogere grens te rekenen, maar er zijn ook gemeenten die terughoudender zijn. Men wil eerst de financiële consequenties berekenen.