Omwonenden bang voor verkeersoverlast

ERMELO – Aan de Hamburgerweg zullen twee woningen worden gesloopt. Op deze locatie heeft woningcorporatie Uwoon woningbouwplannen. De twee bestaande woningen en een braakliggend stuk grond maken plaats voor elf grondgebonden eengezinswoningen.

De ontwikkeling op het perceel tussen de Hamburgerweg en de Oude Telgterweg loopt al geruime tijd. Er zijn 18 zienswijzen ingediend tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Alle zienswijzen zijn afkomstig van de omwonenden van Wethouder Paulushof. Kort samengevat zijn de omwonenden het niet eens met de gekozen ontsluitingsweg op de Oude Telgterweg. Daarnaast is men bang voor onveilige situaties voor kinderen vanwege de ontsluiting via Wethouder Paulushof. Dit zorgt voor de toename van autoverkeer.

Versteend

Ook gaat er groen verloren. Er is de afgelopen jaren door inbreiding in dit deel van Ermelo veel versteend. ,,Dat klopt! Op dit moment is het aanwezige groen geen openbaar groen, maar in eigendom van Uwoon,” zegt wethouder Ronald van Veen. ,,We maken af wat al was ingezet tijdens een vorig college.” Na de realisatie van de elf woningen wordt een gedeelte van het groen in het midden behouden en wordt er nieuwe beplanting aangebracht. ,,Dit groen wordt na realisatie openbaar gemaakt, waardoor er per saldo sprake is van meer openbaar toegankelijk groen,” aldus de wethouder. Volgens de gemeente zal het toevoegen van extra woningen overigens niet leiden tot een groter risico op onveilige situaties voor kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebied de toevoeging van meer woningen ruimschoots aan kan en dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.