'GGz Centraal is kwade genius'

ERMELO – De noodopvang voor asielzoekers op het oude voetbalveld van Veldwijk gaat niet door. Het college heeft vorige week een rapport gekregen van adviesbureau Witteveen en Bos waaruit blijkt dat er op verschillende fronten nog heel veel onderzoek nodig zou zijn. ,,Dit gaat met name om de flora en fauna,” legt burgemeester Hans van Dalen uit.

Het zouden tijdrovende onderzoeken worden waardoor een spoedige opening van de noodopvang niet haalbaar is. Daarom gaat het college samen met het COA alsnog op zoek naar een plan B. Raadslid Han Wilhelm van HEE22 vindt het vervelend dat het college allereerst de aanwezigheid van de dassen heeft ontkend. ,,Maar het is vooral GGz Centraal die hier een scheve schaats rijdt. Deze organisatie had afspraken met de provincie over het foerageergebied van de dassen. Zij zijn de kwade genius.”

Vermoedens

De burgemeester vindt het niet het moment om te wijzen naar elkaar. ,,Er is vooral discussie ontstaan op basis van vermoedens. Wij nemen nu besluit op basis van feiten. Nu pas ligt er een rapport,” aldus Van Daalen. Hij was nog niet in de lead toen de keuze voor dit gebied werd genomen en vindt het moeilijk om daar iets over te zeggen. Tegelijkertijd worstelt hij wel met de situatie en de regelgeving. ,,Ik heb er moeite mee dat mensen in nood, je ziet de beelden en dat is verschrikkelijk, die opgevangen moeten worden, vastlopen in regelgeving. Ik vraag me soms af of deze regels ook bedoeld zijn voor deze acute situatie.” Met andere woorden: bij het oplossen van dergelijke noodsituaties loop je tegen regels aan. Dat frustreert en vertraagt de hulp en ondersteuning. De gemeente Ermelo is nog steeds van mening dat zij als gastvrije zorggemeente een bijdrage aan de opvang van asielzoekers moet leveren.

Werkbudget van de agenda gehaald

Het COA en de gemeente gaan zich nu beraden op een alternatief. Maar die lijkt niet eenvoudig voor handen. ,,We komen binnen enkele weken met een principebesluit en criteria naar de raad,” aldus de burgemeester. De politieke discussie over het gevraagde werkbudget dat vanavond plaats zou vinden, is inmiddels van de agenda gehaald.