Gezamenlijke aanpak van vraagstukken

ERMELO - Op 9 maart ondertekenen bestuurders van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland het nieuwe programmaplan Vitale Vakantieparken 2023-2025. Dit betekent dat zij de komende jaren intensief blijven samenwerken aan de versterking en ontwikkeling van de verblijfrecreatie op de Veluwe. Naast de provincie hebben de volgende gemeenten zich aan de aanpak verbonden: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

,,De voortdurende dynamiek in de sector en op de Veluwe vraagt continu om nieuwe antwoorden. Al 10 jaar lang pakken we samen allerlei vraagstukken aan. Dat heeft zeker z'n vruchten afgeworpen, maar we zijn nog (lang) niet klaar. Juist door samen te blijven werken staan we sterker en komen we verder", aldus Henk Lambooij, voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken. De gemeenten spreken hiermee de ambitie uit om in 2035 op de Veluwe alleen nog vitale, duurzame en toekomstbestendige parken te hebben, waar gasten graag komen en die bijdragen aan een vitale Veluwe.

Focus op Innovatie, herstructurering en duurzaamheid

Het programma Vitale Vakantieparken gaat zich de komende jaren focussen op drie thema's: Innovatie, Herstructurering en Duurzaamheid. Concreet betekent dit meer aandacht voor het ondersteunen en vernieuwen van de parken (ondernemers en eigenaren) gericht op een betere toekomst. Dat we samen blijven werken aan de ruimtelijke opgaven rond gebiedsontwikkeling en transformatie. Belangrijk is dat we de verduurzaming van de vakantieparken actief gaan ondersteunen. Daarvoor is een nieuw project gestart, het Park van de Toekomst. Hiermee gaan we samen met de met de parken allerlei initiatieven oppakken rondom onderwerpen als energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de middelen van de Regiodeal Veluwe.