Kunst van leerlingen Groevenbeek

ERMELO - Begin april exposeren leerlingen uit 5 Atheneum van Chr. College Groevenbeek in de Zendingskerk 14 kruiswegstaties. Deze kruiswegstaties verbeelden de lijdensweg van Jezus. De leerlingen – met beeldende vorming als examenvak – maakten daar hun eigen interpretatie van in de vorm van schilderijen en objecten.

In de Stille Week voor Pasen zijn de kunstwerken vanaf donderdagavond 6 april tot en met eerste paasdag tijdens de diensten in de Zendingskerk te zien. De diensten zijn op donderdag- en vrijdagavond om 19.30 uur, op zaterdagavond om 21.00 uur en op zondagochtend om 10.00 uur.

Aandacht en meditatie

Op Goede Vrijdag (7 april), het klassieke moment om een kruisweg te lopen, is er om 15.00 uur een moment van aandacht en meditatie bij de verschillende kunstwerken.
Alida van Beek, docente beeldende vorming, geeft dan een toelichting bij het project. Kim de Berg, predikante van de Zendingskerk, leidt een meditatieve gang langs de verschillende staties. Ook dan kunnen de kunstwerken bekeken worden.