Gemeenten gaan voor samenwerking bedrijventerreinen

ERMELO - Afgelopen vrijdag hebben wethouders Hugo Weidema van Ermelo en Wolbert Meijer van Heerde namens de gemeenten in de regio Noord Veluwe en de Kop van de Veluwe een rapport over bedrijventerreinen in de regio overhandigd aan gedeputeerde Peter Kerris. Het monitorrapport geeft periodiek inzicht in de stand van zaken van de bedrijventerreinen en werklocaties in de regio.

De overhandiging van het rapport vloeit voort uit een bestuurlijk overleg op Veluwse schaal, dat op 9 februari heeft plaatsgevonden. In dit overleg is besloten om meer samen te werken in de regio onder het motto 'eenheid in geborgde verscheidenheid'. De gemeenten zullen voortaan hun bedrijventerreinenbeleid ontwikkelen in twee regio's, namelijk de 'Kop van de Veluwe' en 'West Noord Veluwe', maar de samenhang hiervan wordt afgestemd in de Noord Veluwe. Naast de gemeenten Ermelo en Heerde zijn ook de gemeenten Harderwijk, Putten, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Hattem betrokken bij deze samenwerking.

Uitdagingen

Het rapport over de bedrijventerreinen in de regio geeft aan dat er in de toekomst een aantal uitdagingen op de agenda staan. Zo is er sprake van tekorten aan kavels als er wordt uitgegaan van huidige verwachtingen en behoeften. Daarnaast spelen andere thema's in de regio ook een rol, zoals circulariteit, duurzaamheid, parkmanagement, stikstof en woningbouw. Een aantal thema's wordt al succesvol ingevuld door gemeenten. Naast deze ruimtevraagstukken wordt er ook aandacht besteed aan opleiding en behoud van de lokale en regionale beroepsbevolking.

Toekomstbestendig

De samenwerking tussen de gemeenten in de regio is van groot belang om deze uitdagingen aan te gaan en de regio te ontwikkelen. Het rapport biedt inzicht en aanknopingspunten voor verdere samenwerking en afstemming tussen de gemeenten. Met de aanbevelingen uit het rapport kan er worden gewerkt aan een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de regio.